Det koker av vimpler – ny rekord allerede!

Det koker av vimpler – ny rekord allerede!

Etter Henleyregattaen er det kommet ytterligere en vimpel i stanga – vi er nå oppe i 74! Dette er allerede to mer i 2016, som var et meget godt vimpelår! Mange regattaer igjen…

Årungregattaen 14
Forsommerkapproingen 14
Stokkavannsregattaen 10
Østlandsregattaen 16
Nordisk Mesterskap 2
Christianiaregattaen 17
Henley Royal Regatta 1
Totalt 74

***

Christianiaregattaen gjorde et veldig stort innhogg i vimpellageret. Vimpelgeneral Per heiser og heiser, og det tykt av vimpler!

Til sammen 17 vimpelberettigede seire ble det i HJB 1X, DJC 1X, HS 1X, DJC 2X,  HJB 4-, HS 4-, HJC 2X, HJA 2-, DJC 2X, HJB 1x, HJB 1X,  DJB 1X, HS 4-, HS 1X, HJC 1X, DJC 1X, HS 2-,Jeg har også notert at klubben vant løpene 131 HJA 4- og 228 HJA 4- på Walk Over, men det teller som kjent ikke til seiersvimpel.

Seirersvimpler 27. juni 2017

***

19. juni: Det har vært Nordisk, og det ble poeng og pokal! Les mer her!

Det ble to seire for NSR-lag: Petter Tufte ble Nordisk Mester i HS 1X, og Petter og Matti ble Nordiske Mestere i HS 2-. To seiersvimpler vil bli heist i flaggstangen, slik at vi nå er oppe i 56 vimpler.

Norge vant Nordisk Cup (ble beste nasjon), og ble tildelt Victor Hjorts Pokal. Dette er en fantastisk pokal, oppsatt umiddelbart efter 2. verdenskrig. Den er evigvandrende, og noe lignende tror jeg ikke finnes innen rosporten. Vedlagt følger et fotografi av pokalen. Resultatene fra Nordisk Cup ble:

Norge              79 poeng

Danmark         57 poeng

Sverige            52 poeng

Finland            47 poeng

Resultatlistene fra helgens Åpent Nordisk Mesterskap / Nordic Open Regatta ligger på http://www.takonsoutajat.fi/56th-international-regatta-and-nordic-open-championships/nordic-open-results/

Hilsen Per B.

***

12. juni: For en fangst av sprell levende vimpler! Østlandsregattaen innbragte 16 vimpler! Flinke gutter og jenter i alle aldre og alle funksjoner! Vimpelgeneral Per har blemmer i hendene etter å ha kjempet med liner og knuter. Hele 54 stolte vimpler! Vi er enda ikke i midten av juni! Hjemmesiden går for rekord!!

Vimplene kommer fra følgende kilder:

106      DJC 2X
110      HS 4-
112      HS 1X
114      DS 2X
116      DJC 1X Heat 2
136      HJA 2X
139      Mix 8+

206      DJC 2X Heat 1
210      HS 4-
212      HS 1X
214      DS 2X
216      DJC 1X Heat 1
220      HM 2X
230      HJA 4-
236      HJA 2X
239      Mix 8+

 

Seiersvimpler 12. juni 2017

***

30. mai: Da har vi ti nye vimpler i stanga, totalt 38. I fjor satte vi ny rekord, 77 vimpler. Greier vi enda en rekord? Still opp og vinn alle sammen!

Seiersvimpler pr 30. mai 2017

**

21. mai: Vimpelgeneral Per har hengt opp 28 vimpler i stanga allerede – 14 fra Årungregattaen, og det samme fra Forsommerkapproingen.

Hurra! Ny rekord i år også???

Seiresvimpler pr 20. mai 2017

***

2016  så regnestykket slik ut:

Årungregattaen 10
CR-regattaen 10
Stokkavannsregattaen 8
Amsterdam 2
Østlandsregattaen 8
Tunevannsregattaen 7
Kjørboregattaen 17
FISA Masters Bagsværd 1
NM 9
 Totalt 72

Skriv en kommentar