Innkalling til Høstmøte 2019

INNKALLING TIL:

Høstmøtet 2019

Torsdag 17. oktober kl. 19.00 i Huk aveny 2B

Dagsorden

 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling.
 2. Valg av ordstyrer og 2 personer til å undertegne protokollen.
 3. Styrets orientering
  1. Kortfattet status og viktige nyheter
 4. Routvalget
  1. Routvalgets rapport, herunder aktiviteter og resultater i sesongen, samt planer for neste sesong.
 5. Tur og Mosjon
  1. Rapport
 6. Valg
  1. Masteroppmann              1 år
  1. Instruksjonssjef              1 år
 7. Eventuelt.

Det blir lettere servering. Velkommen til alle medlemmer!

Hilsen Styret