Roskole for juniorer

Roskole for juniorer

Da er det tid for oppstart på roskole for juniorer torsdag kl 1645. Ta med klær som passer utetemperatur og godt mot! Velkommen til NSR!

Skriv en kommentar