Administrasjon

NSR er en klubb av betydelig størrelse og det er mange som har et verv eller stilling. Her finner du full oversikt over de forskjellige postene i klubben.

Klubbens administrasjon

Styret

 • Styreleder: Gunnar Clifford
 • Nestleder: Halvor Bergan
 • Informasjonssjef: Inger Schjoldager
 • Rosjef: Caspar Wohlfart
 • Tur- og Mosjonssjef: Natasza P. Sandbu
 • Klubbsjef: Line Hegge
 • Materiellsjef: Per Morten Klausen

Forretningsfører: Marianne Lundh

Forvaltningen

 • Leder: Ledig
 • Medlemmer: Jens Petter Koren, Mariano Sarmiento
 • Soldronning: Marianne Lundh

Routvalget

 • Rosjef: Caspar Wohlfart
 • Viserosjef: Sverke Lorgen og Sverre Løken
 • Junioroppkvinne/mann: Ledig
 • Mastersjef: Kristian Schønberg Christensen
 • Hovedtrener: Roger Wiggin (ansatt)
 • Trenere Matti Saborowsky og Hedda Larsen (lønnet)

Tur- og mosjonsutvalget

 • Tur- og mosjonssjef: Natasza P. Sandbu
 • Instruksjonssjef: Halvor Bergan
 • Medlemmer: Ulla Stang Dahl, Marius Johannessen Jens Petter Koren og Jacob Nordan

Materiellutvalget

 • Materiellsjef: Per Morten Klausen
 • Mosjonsmateriell: Marianne Lundh, Jens Petter Koren, Mariano A. G. Sarmiento
 • Racemateriell: Per Bønsnæs
 • Verksmester:

Diverse

 • Studentkontakt: Markus Daae-Qvale Holmemo
 • Årbokredaktør: Marius Johannesen
 • Skioppmann: Lars Myhrer
 • Medlemsregister/nøkkelkort: Marianne Lundh
 • Innkjøp og salg klubbtøy: Line Hegge
 • Regattasjef: Øyvind Lavoll
 • Revisorer: Hilde Vagle, Dag Finn Erlandsen. Vara: Geir Emblem
 • Valgkomite: Jacob Nordan (leder) , Nito Simonsen, Lars Myhrer, Patrick Sture.

Representantskapet

 • Ordfører: Dag Sverdrup-Thygeson
 • Viseordfører: Nito Simonsen
 • Æresmedlemmer:  Jens Petter Jensen, Per Bønsnæs, Sigurd Skarpaas, Per M. Klausen.
 • Tidligere formenn/ledere:  John C. Bennett, Anne-Christine Cederblad, Ivar S. Spydevold, Dag Finn Erlandsen, Hans-Jørgen Arvesen,  nåværende leder Gunnar Clifford
 • Innvalgte medlemmer: Frederik Steenbuch, Cato Myhre, Johan Fr. Mohr, Lars B. Myhrer, Morten S. Bergesen, Sunniva Engh, Anna Sture, Sara Juel.

Web-redaksjon

 •  Anna Een Sture

Hyttestyret

 • Formann: Dag Finn Erlandsen
 • Hyttesjef/kasserer:
 • Medlemmer: Marianne Lundh, Jens Petter Koren, Aud Pettersen og Eli Wærum Rognerud

Medlemmer som har verv eller representerer NSR i andre idrettsorganer

Norges Roforbund

 • Styret i Roforbundet: Hans-Jørgen Arvesen (president), Peder Strand (visepresident), Marika Erlandsen (styremedlem)
 • Dommerutvalget: Gunnar Clifford, Per Bønsnæs
 • Hederstegnkomiteen: Per Bønsnæs
 • Tur- og trimutvalget: Marianne Lundh (medlem)
 • Lovkomiteen: Per Bønsnæs
 • Valgkomiteen: Halvor S. Lande

Oslo Rokrets styre

 • Jens Petter Koren (medlem)
 • Marianne Lundh (varamedlem)

Nordisk Roforbund

Styret:

 • Per Bønsnæs (sekretær)
 • Hans-Jørgen Arvesen (styremedlem)

Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

 • Dag Finn Erlandsen