Administrasjon

NSR er en klubb av betydelig størrelse og det er mange som har et verv eller stilling. Her finner du full oversikt over de forskjellige postene i klubben.

Klubbens administrasjon

Styret

 • Styreleder: Halvor Bergan
 • 1. Nestleder: Kari Gjetrang
 • 2. Nestleder: Nito Simonsen
 • Informasjonssjef: Marius H. Johannessen
 • Rosjef: Caspar Wohlfahrt
 • Tur- og Mosjonssjef: Halvdan Nicolaysen
 • Klubbsjef: –
 • Materiellsjef: Per Morten Klausen

Forvaltningen

 • Leder: Ledig
 • Medlemmer: Jens Petter Koren, Mariano Sarmiento
 • Soldronning: Marianne Lundh

Routvalget

 • Rosjef: Caspar Wohlfahrt
 • Viserosjef: Sverke Lorgen og Sverre Løken
 • Junioroppkvinne/mann: Ledig
 • Mastersjef: Kristian Schønberg Christensen
 • Hovedtrener: Matti Saborowsky
 • Trenere: Annemieke Schanze, Krete Koovit, Jonas Juel, Markus Christensen

Tur- og mosjonsutvalget

 • Tur- og mosjonssjef: Halvdan Nicolaysen
 • Instruksjonssjef: Eduardo Caetano Reis
 • Medlemmer: Kristin Emblem, Jens Petter Koren og Jacob Nordan

Materiellutvalget

 • Materiellsjef: Per Morten Klausen
 • Mosjonsmateriell: Marianne Lundh, Jens Petter Koren, Mariano A. G. Sarmiento, Kristian S. Christensen
 • Racemateriell: Per Bønsnæs

Diverse

 • Studentkontakt: Markus Daae-Qvale Holmemo
 • Årbokredaktør: Marius H. Johannessen
 • Skioppmann: Lars Myhrer
 • Medlemsregister/nøkkelkort: Marianne Lundh
 • Innkjøp og salg klubbtøy: Elisabeth Blom Tindlund
 • Regattasjef: Gunnar Clifford
 • Kontrollutvalget: Hilde Vagle, Dag Finn Erlandsen og Geir Emblem (vara)
 • Valgkomite: Jacob Nordan (leder) , Lars Myhrer, Patrick Sture, Elisabeth Blom Tindlund (vara)

Representantskapet

 • Ordfører: Dag Sverdrup-Thygeson
 • Viseordfører: Ivar S Spydevold
 • Æresmedlemmer:  Jens Petter Jensen, Per Bønsnæs, Sigurd Skarpaas, Per M. Klausen.
 • Tidligere formenn/ledere:  Anne-Christine Cederblad, Dag Finn Erlandsen, Hans-Jørgen Arvesen, Gunnar Clifford og nåværende leder Halvor Bergan
 • Innvalgte medlemmer: Frederik Steenbuch, Cato Myhre, Johan Fr. Mohr, Lars B. Myhrer, Morten S. Bergesen, Sunniva Engh, Anna Sture, Sara Juel.

Medie-redaksjonen

 • Sjefsredaktør: Anna Een Sture
 • Instagram-ansvarlig: Hugo Haavind (junior), Lars Myhrer (senior)
 • Nettsideansvarlig: Anna Een Sture
 • Facebook-ansvarlig: Sara Juel

Hyttestyret

 • Formann: Dag Finn Erlandsen
 • Hyttesjef/kasserer:
 • Medlemmer: Marianne Lundh, Jens Petter Koren og Eduardo C. Reis

Medlemmer som har verv eller representerer NSR i andre idrettsorganer

Norges Roforbund

 • Styret i Roforbundet: Hans-Jørgen Arvesen (president), Anna Sture (medlem)
 • Dommerutvalget: Gunnar Clifford, Per Bønsnæs
 • Hederstegnkomiteen: Per Bønsnæs
 • Tur- og trimutvalget: Marianne Lundh (medlem)
 • Lovkomiteen: Tor Geir Myhrer (leder) og Per Bønsnæs
 • Valgkomiteen: Halvor S. Lande

Oslo Rokrets styre

 • Odd Rune Hegge (medlem)
 • Marianne Lundh (varamedlem)

Nordisk Roforbund

Styret:

 • Hans-Jørgen Arvesen (styremedlem)

Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

 • Kristian S. Christensen