Administrasjon

NSR er en klubb av betydelig størrelse og det er mange som har et verv eller stilling. Her finner du full oversikt over de forskjellige postene i klubben.

Klubbens administrasjon

Styret

 • Styreleder: Halvor Bergan
 • 1. Nestleder: Kari Gjetrang
 • 2. Nestleder: Nito Simonsen
 • Informasjonssjef: Marius H. Johannessen
 • Rosjef: Sara Hegge
 • Tur- og Mosjonssjef: Brita Børve
 • Klubbsjef: Elisabeth Blom Tindlund
 • Materiellsjef: Per Morten Klausen

Forvaltningen

 • Leder: Vacant
 • Medlemmer: Jens Petter Koren, Mariano Sarmiento
 • Soldronning: Vacant

Routvalget

 • Rosjef: Sara Hegge
 • Viserosjef: Amund Bjørnevik
 • Junioroppkvinne/mann: Ledig
 • Mastersjef: Bjørn Saga
 • Hovedtrener: Pim Laken
 • Trenere:

Tur- og mosjonsutvalget

 • Tur- og mosjonssjef: Brita Børve
 • Instruksjonssjef: Eduardo Caetano Reis
 • Medlemmer: Marianne Lundh, Liz Schjøtt, Vigdis Nordahl Hansen, Siv Aida Nygård, Tonje Elisabeth Bjertnes og Jacob Nordan

Materiellutvalget

 • Materiellsjef: Per Morten Klausen
 • Mosjonsmateriell: Marianne Lundh, Jens Petter Koren, Mariano A. G. Sarmiento, Kristian S. Christensen
 • Racemateriell: Per Bønsnæs

Diverse

 • Studentkontakt: Markus Daae-Qvale Holmemo
 • Årbokredaktør: Marius H. Johannessen
 • Skioppmann: Lars Myhrer
 • Medlemsregister/nøkkelkort: Marianne Lundh
 • Innkjøp og salg klubbtøy: Elisabeth Blom Tindlund
 • Regattasjef: Brita Bye
 • Kontrollutvalget: Geir Emblem, Nikolai N. Riibe og Sara Sverdrup-Thygeson (vara)
 • Valgkomite: Ubbe Haavind (leder) Sara Juel, Patrick Sture, Lars B. Myhrer

Representantskapet

 • Ordfører: Gunnar Clifford
 • Viseordfører: Ivar S Spydevold
 • Æresmedlemmer:  Jens Petter Jensen, Per Bønsnæs, Sigurd Skarpaas, Per M. Klausen.
 • Tidligere formenn/ledere:  Anne-Christine Cederblad, Dag Finn Erlandsen, Hans-Jørgen Arvesen og nåværende leder Halvor Bergan
 • Innvalgte medlemmer: Frederik Steenbuch, Cato Myhre, Johan Fr. Mohr, Eirik Borstad Lilledahl, Lars B. Myhrer, Morten S. Bergesen, Sunniva Engh, Anna Sture og Sara K. Hegge.

Medie-redaksjonen

 • Sjefsredaktør: Anna Een Sture
 • Instagram-ansvarlig: Hugo Haavind (junior), Lars Myhrer (senior)
 • Nettsideansvarlig: Anna Een Sture
 • Facebook-ansvarlig: Sara Juel

Hyttestyret

 • Formann: Eduardo C. Reis
 • Kasserer: Marianne Lundh
 • Medlemmer: Jens Petter Koren og Dag Johnsen
 • Vara: Lothar Steingasser og Tereza da Silva.

Medlemmer som har verv eller representerer NSR i andre idrettsorganer

Norges Roforbund

 • Styret i Roforbundet: Anna Sture (medlem)
 • Dommerutvalget: Gunnar Clifford, Per Bønsnæs
 • Historie- og hederstegnkomiteen: Per Bønsnæs
 • Lovkomiteen: Tor Geir Myhrer (leder) og Per Bønsnæs
 • Valgkomiteen: Halvor S. Lande (leder)
 • Ankekomiteen: Runa Bunæs (leder)
 • Utvalg for klubbstøttev, bredde, mangfold og inkludering: Anna Een Sture (leder)
 • Medisinsk utvalg: Sverre Løken (leder), Peder Strand (medlem), Anna Een Stede (medlem)

Oslo Rokrets styre

 • Bjørn Saga (viseformann)
 • Vigdis Nordahl Hansen (varamedlem)

Nordisk Roforbund

Styret:

 • Hans-Jørgen Arvesen (styremedlem)

Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter

 • Kristian S. Christensen

World Rowing/FISA

 • Internat Audit Committee: Hans-Jørgen Arvesen (medlem)