Bli medlem

Meld deg fortrinnsvis inn i klubben på via innmeldingsskjema eller via epost: styret@roklubben.no

Medlemskap i NSR koster 1600 kroner i året som ordinært medlem, og 1000 kroner som studentmedlem og for pensjonister over 67 år. Passivt medlemskap koster kr. 500.

Innmeldingsskjema NSR 2019

Kort oppsummering av hva klubben kan tilby:

  1. Rokurs for nybegynnere i alle aldre, fordelt over 10 kurskvelder. Kurset leder fram til kursdiplom som lar deltageren kunne få tilgang til å ro grønnmerkede båter. Etter en undervisningskveld må deltageren melde seg inn i klubben dersom kurset skal fullføres.
  2. Kurs for racerroere. Dette er treningskurs sammen med racerroere og retter seg mot deltagere som skal være aktive regattaroere.
  3. Vedlikeholdskurs for nybegynnere for plast og trebåter. Hvert kurs er et kveldskurs. Kurset er gratis
SuperComp Bilder 013

Som medlem av NSR kan du også:

  1. Benytte klubblokalene og treningsmateriellet gratis (båter,romaskiner, vekter osv.)
  2. Benytte lokalitetene og stedet Solodden på Kalvøya i Bærum.
  3. Benytte NSRs Hyttelags hytte, Frøshaug, på Krokskogen etter avtale med hyttesjefen.
  4. Delta påmedlemskvelder.
  5. Delta på langturer som arrangeres både av NSR og andre roklubber.
  6. Delta på verkstedarbeid med båtvedlikehold av tre- og plastbåter.
  7. Være med i et sosialt felleskap og bli kjent med nye mennesker.