Bli medlem

Medlemskap i NSR koster 2400 kroner i året som ordinært medlem, og 1400 kroner som student/elev og for pensjonister over 67 år. Passivt medlemskap koster kr. 500. Det er mulighet for familiemedlemskap som koster kr 4400. Treningsavgiften er inntil kr 4750 for racerroere.

Trykk her for å starte innmeldingen i klubben

Kort oppsummering av hva klubben kan tilby:

  1. Raceroing. Treningsopplegg med treneroppfølging for deg som vil konkurrere aktivt som roer. Enten som junior, senior eller master. Tilbud til unge fra 12 år og oppover.
  2. Rokurs for voksne nybegynnere, fordelt over 8 kurskvelder. Etter en undervisningskveld må deltageren melde seg inn i klubben dersom kurset skal fullføres.
  3. Vedlikeholdskurs for nybegynnere for plast og trebåter. Hvert kurs er et kveldskurs. Kurset er gratis
SuperComp Bilder 013

Som medlem av NSR kan du også:

  1. Benytte klubblokalene og treningsmateriellet gratis (båter, romaskiner, vekter osv.)
  2. Benytte lokalitetene og stedet Solodden på Kalvøya i Bærum.
  3. Benytte NSRs Hyttelags hytte, Frøshaug, på Krokskogen etter avtale med hyttesjefen.
  4. Delta på medlemskvelder.
  5. Delta på langturer som arrangeres både av NSR og andre roklubber.
  6. Delta på verkstedarbeid med båtvedlikehold av tre- og plastbåter.
  7. Være med i et sosialt felleskap og bli kjent med nye mennesker.