Årungregattaen

NSR arrangerer Årungregattaen 11. og 12. mai.

Fortløpende resultater finner du her

Oppslagstavle

Revisjon C av trekningslisten er nå lagt ut, vi ber klubbene legge merke til følgende:

  • Forsøk i 122 HJB 4x utgår
  • Løp 108 DJA 1x og 109 HJA 1x er seedet på nytt for å hensynta svenske roere (i samarbeid med forbundstrenere). Båtene har dermed fått nye startnummer (disse er inkludert når dere henter nummer i morgen).
  • På søndag utgår semifinale i løp 205 HJB2x, og forsøket flyttes derfor til semifinalens tid (09.30).

Revisjon B av trekningslisten:Det er i hovedsak kun etteranmeldinger og strykninger, med ett viktig unntak: Start forsøksløp for løp 118 HJA 2x er flyttet, da det var lagt inn for lite tid i den første utgaven. Det er også gjort enkelte minuttjusteringer for de etterfølgende forsøkene på lørdag, og disse løpene er markert med kursiv i tidsplanen.

Ytterligere endringer kan gjerne tas på lagledermøtet, så har alle den samme referanselisten. Men der eventuelle strykninger berører forsøksløp, tar vi gjerne i mot disse så fort dere blir klar over dem, slik at vi kan være best mulig forberedt.

Til slutt en oppfordring til klubbene i Oslo-området: På grunn av mange båthengere og begrenset parkeringskapasitet, håper vi alle som har mulighet samkjører til og fra Årungen på regattadagene.

Trenger du å nå ut med et budskap, send en e-post til regatta@roklubben.no

Om du er medlem – vit at dine krefter og din tid vil bli satt pris på!

Om du skal ro – lykke til!

Om du vil komme og heie – velkommen skal du være!