NSR Fonds

NSR Fonds er Norske Studenters Roklub sin pengebinge, og er organisert som en selvstendig stiftelse hvis avkastning går ene og alene til prosjekter i roklubben. Helt siden klubbens oppstart i 1897 har medlemmer gitt pengegaver til klubben i form av små fond eller bidrag til fond til ulike formål. Fra 2009 er disse småfondene samlet i et fond som forvaltes av stiftelsen NSR Fonds.

Ønsker du å gi en gave til roklubben via NSR Fonds? Send en mail til styreleder i NSR Fonds, Ivar Spydevold for nærmere informasjon. (Epost: fondet@roklubben.no)

Gaver gitt til NSR Fonds sikrer klubben mulighet for finansiering av små og store prosjekter etter søknad fra roklubbens styre. Bidragene skal ikke gå til klubbens drift (strøm, påmeldingsavgift til regatta, trener, etc.), men til mer langsiktige investeringer som båter og vedlikehold av klubbens bygningsmasse. Eksempler på bidrag fra NSR Fonds til roklubben er:

– Bidrag til erstatning av klubbens brygge på Bygdøy etter at den forrige ble tatt av vinterstorm (2019)
– Tilskudd til ny 8-er.
– Bidrag vil gjennomgående vedlikehold av klubbhusets fasader
– Tilskudd til nytt skur til årer på Bygdøy
– Klubbbil

Alle NSR’s medlemmer er stolte av det flotte klubbhuset vi har på Bygdøy. Men det er en bygning som krever mye av klubben både driftsmessig og vedlikeholdsmessig. Det samme gjør Solodden. En viktig oppgave for av NSR Fonds er å bidra til at dette ikoniske bygget er til nytte og glede for fremtidige generasjoner av medlemmer.

En gave til NSR Fonds er en gave til NSR for all fremtid. NSR Fonds deler bare ut bidrag fra avkastningen på fondets verdier, aldri av selve hovedstolen i fondet. Det betyr at gaver som gis til fondet vil bestå, vil bli forvaltet for å gi økt fremtidig avkastning, og bidrar til å gi Norske Studenters Roklub en trygg økonomisk fremtid.

Fondet investerer konservativt i aksjer og obligasjoner, og har samtidig en kontantbeholdning for raskt å kunne bidra til klubben ved behov. Siden 2004 har fondets verdi økt med over 280 %, og har samtidig gitt mer enn 1,5 MNOK i bidrag til forskjellige prosjekter i klubben.

NSR Fonds drives av et styre på 3-5 personer som alle skal sitte i NSR’s representantskap. Det vil si at de enten er tidligere ledere i klubben eller spesielt valgt av klubbens årsmøte. Fondet drives på dugnad og eneste driftskostnad er utgifter til regnskapsføring og revisjon.

Send gjerne en mail til styreleder i NSR Fonds, Ivar Spydevold (fondet@roklubben.no) for mer informasjon.