Edors sanger til NSR

En av NSRs nu avdøde æresmedlemmer var Leif S. Rode (1885-1967). Høyesterettsadvokat, revyforfatter, idrettsadministrator med meget mere. I NSR kjent som forfatter av klubbsanger og viser under pseudonymet «Edor». Alle de klubbsangene vi bruker i NSR i dag er forfattet av ham.

Rode var medlem av NSR fra 1906. Han deltok i en firer under OL i Stockholm i 1912. Formann i NSR 1913-1914 og igjen i 1922-1923. Formann i Norges Roforbund 1915-1917. Han var president i Norges Riksforbund for Idrett 1918–1919 og medlem av tremannskomiteen som 1920 fremmet forslag om omorganisering av idretten i Norge; president i Norges Landsforbund for Idrett 1925–1930. Rode var formann i Foreningen til Ski-Idrettens Fremme 1952–1954. I alle de organisasjoner hvor han var aktiv var han kjent som en populær og dyktig husdikter. Under krigen ble mange av hans dikt spredt illegalt, og disse ble samlet og utgitt da freden kom.

Per Bønsnæs har skrevet av og samlet de fleste av de sangene og talene Rode skrev for klubben. Tekstene er samlet i tre dokumenter. Den som heter «Edors sanger til NSR» er laget i A5-format, og er forsøkt satt opp slik at den kan trykkes opp som et lite hefte. «Leif Rodes taler» er formelle taler til forskjellige anledninger, og de gir et godt innblikk i tiden de ble skrevet i. Resten er samlet i heftet «Sanger og leilighetsdikt», tekster knyttet til spesielle anledninger som kanskje ikke er like interessante i dag.

I tillegg skrev Rode en rekke «Årets portrett» i årboken, deviser under utdeling av Hederstegn, nekrologer osv, flere ganger på vers. Disse er foreløpig ikke skrevet av.

Se heftene her: