Lover og Regelverk

Her kan du sette deg inn i klubbens lover og regelverk:  

Lov for Norske Studenters Roklub, endringer sist vedtatt av Årsmøtet juli 2020.

 

***

Vedr. Vinterroing – publisert 15.12.21

Sikkerhetsreglement for Norske Studenters Roklub 2014 – se også  nedlastingsfil for reglement og sikkerhetskort og kart

Materiellreglement for Norske Studenters Roklub

Regler for Båtbruk – hvem kan disponere hvilke båter.

Langtursreglement (oppdatert mars 2014)

Husregler for Norske Studenters Roklub