Mosjonsroing i NSR

Tur- og mosjonsgruppen tilbyr et aktivt miljø for mosjonsroing store deler av året. I mai tilbyr vi et nybegynnerkurs for voksne. For detaljene se under Begynn å ro.

Klubben har mange ulike båttyper: ¾ firer, innrigger, åtter, trimmi og sculler som  mosjonsroere kan benytte.

Felles oppmøte for mosjonsroere er kl. 18.00 to ukedager (oppdaterte treningstider og ukedager finner du på Spond). I september, når kveldene blir mørkere, møter vi opp for trening klokken 17:30. I helgen ror både erfarne og nye roere en tre-fire timers søndagstur, med oppmøte ferdig kledd kl. 10:00 på NSR-bryggen. Vi setter sammen lag ved oppmøte, tar med niste og badetøy, og satser på fine turer rundt øyene i Oslofjorden.

Ønsker du å ro på andre tider enn fellestreningene, og er kvalifisert etter klubbens regler og har nøkkelbrikke, er det fritt frem for bruk av grønnmerkede båter.  Blåstreksbåter krever at du er godkjent som blåstreksroer, mens rød strek betyr at vi holder oss unna båten.

Solodden, NSRs sommerbase ytterst på Kalvøya ved Sandvika, er også et flott utgangspunkt for turer i Vestfjorden. Båthuset rommer et stort antall utriggere og innriggere som mosjonsroere kan benytte. Se for øvrig utleie hvis du er interessert i å overnatte eller benytte lokalitetene på Solodden til andre begivenheter. 

 Andre aktiviteter

Oslo Rokrets inviterer til Roorientering i Oslofjorden. Listen over postenefinner du i MoRo-permen (Mosjonsroing) i roklubben.

Norges Roforbund gir distansemerker for roing fra 15. april til 15. oktober. Skriv inn rodde kilometer på ditt ark i Mo-Ro-permen, og se om du kan ta gull-, sølv- eller bronsemerke i år.

Deltar du i sesongen på fire av de terminfestede arrangementer i NSRs terminliste, får du turmerke.

Brita Børve

NSR Tur – og mosjonsansvarlig

Tur- og mosjonsgruppen i NSR har egen Facebookside

Tur- og mosjonsutvalget:

  • Tur- og mosjonssjef: Brita Børve
  • Instruksjonssjef: Eduardo Caetano Reis
  • Medlemmer: Marianne Lundh, Liz Schjøtt, Vigdis Nordahl Hansen, Siv Aida Nygård, Tonje Elisabeth Bjertnes og Jacob Nordan