Roskole for voksne 2024

Har du lyst til å begynne å ro?

Velkommen til nybegynnerkurs for voksne i NSR!

Vi starter med en introduksjonskveld mandag 29. april.  Kurset starter kl 18:00 og vi holder på til ca kl 20. Vi vil gå gjennom kurset, presentere våre fine robåter, vise roteknikk både i robassenget og på romaskin og fortelle om hva slags klær og sko som passer til rorening. Etter en introduksjon og som en innføring i vår flotte sport i båthallen og i treningsrommet, kommer vi oss på vannet mandag 6. mai.  

På kurset vil du møte erfarne roere og instruktører under ledelse av instruksjonssjef Eduardo Caetano Reis. Rokurset er på mandager og onsdager i løpet av mai, på følgende dager: 06.05, 08.05,13.05,15.05, 22.05, 27.05, og 29.05 kl. 18:00 – 20:00. Kurset avsluttes med rekefest onsdag 29. mai kl 20.

Du vil lære om:

  • Ulike båttyper
  • Grunnleggende roteknikk i forskjellige båttyper
  • Ord og utrykk
  • Sikkerhetsregler og -rutiner
  • Hvordan båtene behandles
  • Bruk av klubbhuset

Du må være svømmedyktig for å delta.

Deltakeravgiften er 2700 kroner og må betales før andre kursdag 6. mai. Pensjonister og studenter betaler 1900 kroner. Er du allerede medlem i klubben og har betalt årskontingent for 2024, er kursavgiften 500 kroner.  Følg vedlagt link for påmelding: her.

Etter kurset anbefaler vi at du deltar på fellestreningene for å få inn rorutiner og trygghet på sjøen, delta i felles treningsturer og roturer i Oslofjorden.

Mosjonsroere møtes organisert flere ganger i uken, mandag og onsdag kl 18 og søndager, mandag og fredag kl 10. Ønsker du å satse på konkurranseroing nasjonalt og internasjonalt kan du delta i målrettet trening på mastersnivå. Mastergruppen i NSR trener om sommeren tidlig om morgenen mandag, onsdag og fredag. NSRs racerroere arrangerer egne kurs for nybegynnere som ønsker å lære å ro konkurranse.

Er du interessert og/eller har noen spørsmål?

Ta kontakt med instruksjonssjef Eduardo Caetano Reis på edvardcaetano@hotmail.com eller tur- og mosjonsansvarlig Brita Børve på e-post britaboerve@hotmail.com.  

Ro-ABC