Roskole for voksne 2022

Har du lyst til å begynne å ro?

Velkommen til nybegynnerkurs for voksne i NSR!

Vi starter med en introduksjonskveld tirsdag 26. april kl. 18:00 og kommer oss med en gang ut på vannet.

På kurset vil du møte erfarne roere og instruktører under ledelse av instruksjonssjef Eduardo Caetano Reis. Det vil være opplæring tirsdager og torsdager kl. 18:00 – 20:00. Kurset blir avholdt på følgende dager:  26.04– 28.04 – 03.05. – 05.05 – 10.05 – 12.05  Oppfølging ved felles roing gjennom sommeren og høsten.

Du må møte minst 5 av 6 ganger, sette deg inn i klubbens regler og Ro-ABC og ta skriftlig prøve for å få godkjent kurset. Er man hindret i å delta en dag, vil det være mulig å avtale et annet tidspunkt.

Du vil lære om:

  • Ulike båttyper
  • Grunnleggende roteknikk i forskjellige båttyper
  • Ord og utrykk
  • Sikkerhetsregler og -rutiner
  • Hvordan båtene behandles
  • Bruk av klubbhuset

Du må være svømmedyktig for å delta.

Du må melde deg inn i klubben og betale årskontingent på 2000 kroner (1200 for studenter og pensjonister over 67 år, 3700 for familiemedlemskap) pluss kursavgift på 500 kroner.  Følg vedlagt link for påmelding: her.

Etter kurset kan du fortsette som mosjonsroer i klubben, delta i felles treningsturer og roturer i Oslofjorden. Mosjonsroere møtes organisert tre ganger i uken, to ukekvelder og søndager kl. 10. De som ønsker å satse på konkurranseroing nasjonalt og internasjonalt får tilbud om målrettet trening på masters nivå.

Du kan ellers bruke våre tur- og mosjonsbåter når du har lyst på en rotur. Om vinteren trener vi styrke og teknikk på romaskiner og styrkeapparater.

Er du interessert og/eller har noen spørsmål?

Ta kontakt med tur- og mosjonsansvarlig Halvdan Nicolaysen på e-post hsnicolaysen@gmail.com eller instruksjonssjef Eduardo Caetano Reis på edvardcaetano@hotmail.com  for kurset.

Ro-ABC