Årsplan

NSR har et flerfoldig tilbud til roere i alle aldre. Årsplanen gir deg en oversikt over events på klubben, regattaer, skihytta Frøshaug, Solodden, åpning, dugnader og planlagte fester. Det kan skje endringer, så hold deg oppdatert på hjemmesiden og tavler på roklubben.

Coronaviruset har skapt noen endringer. Det meste i april må dessverre avlyses eller utsettes. For arrangementer og regattaer i mai-juni avventes situasjonen i tilfelle det blir noen muligheter for aktivitet i klubben. Flere detaljer er i årsplanen nedenfor.

Tidligere årsplaner

2019

2018

2017