Om 60pluss

“60pluss i NSR” er et aktivitetsprosjekt for eldre i regi av Oslo Idrettskrets.

Opplegget er rettet mot eldre som bor i Oslo, med sikte på å unngå forfall og inaktivitet. Fysisk og sosial aktivitet gir helsemessig store gevinster for den enkelte og gir samtidig økonomisk gevinst for samfunnet. Roklubbens 60pluss-prosjekt har eksistert siden vinteren 2004/2005 og har nå rundt 50 deltakere. Instruksjon blir gitt av noen av klubbens medlemmer.

Gruppens virksomhet baserer seg på frivillig innsats, samt økonomisk støtte fra Oslo idrettskrets; denne dekker blant annet leie til NSR. Gruppens leder er Carl Bonnevie – car-bon@online.no – nestleder er Judy Kokkinn – akokk@online.no – og disse rapporterer til Oslo idrettskrets. Sekretær er Jacob Nordan – jacnorda@online.no

Den ukentlige trim består av gymnastikk med instruksjon, roing på vannet eller på rormaskiner eller i robasseng, samt styrketrening og balansetrening. Gåturer på Bygdøy eller Qigong er også mulig. Skal du ut i båt, må du kunne svømme. Felles bespisning med matpakke og kaffe etter endt økt.

Oppmøtetid er onsdag formiddag kl 10 – ferdig kledd for trim.

For NSRs tur- og mosjonsroere og gamle racerroere har klubben tilsvarende gymnastikk med instruksjon mandag kl 10 i vintersesongen og roing på vannet i sommersesongen. I tillegg er det trening innendørs onsdager kl 18 til 20 i vintersesongen.

Brukere av NSRs båter og NSRs lokaler må sette seg inn i de reglene som er fastsatt av klubben. Disse finner du under “Om NSR/Klubbens lover og regelverk” og under “Begynn å ro/ Ro-ABC/Sikkerhet og Bruk av båter”.

I tillegg gjelder følgende dokumenter for 60pluss:

60 pluss NSR2014 DRIFT

60 pluss NSR2014 Plenum