Ro-ABC

De mest sentrale forholdsreglene finner du i sikkerhetskortet:

SIKKERHETSKORTET

 1. Roeren skal velge båt i samsvar med sitt erfaringsnivå, se
  Sikkerhetsreglementet pkt. 2.4.
 2. Den enkelte skal kjenne utstrekningen av det roområdet som
  gjelder for roerens erfaringsnivå, båttype og årstid, se
  Sikkerhetsreglementet pkt. 2, 4 og 7.
 3. Før roturen begynner skal roeren sjekke om materiellet er i
  orden, særlig om riggen og svivler sitter fast, og at sleide og
  fotbrett er i orden.
 4. Alle roturer skal skrives inn i protokollene med angivelse av
  roer og benyttet båt.
 5. Alle robåter skal som hovedregel medbringe egnet flyteutstyr
  for alle personer om bord, med mindre annet følger av
  Sikkerhetsreglementet pkt. 6.1.1 – 6.1.3.

Her finner du også kart over daglig roområde, slik dette er bestemt i sikkerhetsreglementet.

Mer teori