God båtbehandling og rokommandoer

Før roturen:

 • Båten skrives inn i Roprotokollen/Scullerprotokollen, med båtens nr., roernes navn og tidspunktet for roturens begynnelse.
 • Båtens årer bæres ut og legges på robryggen med bladet utenfor kanten, kun én langåre, eller en sculleråre i hver hånd av gangen, årebladet fram. Lån aldri årer fra andre båter.
 • Båten bæres ut og legges på bukker, eller trilles ut på trallen, for å sjekke at den er i orden, riggernes muttere skrus om nødvendig til.  Husk bunnpropper i innriggere og bølgebåter.
 • Lån aldri sleider fra andre båter.
 • Båten bæres ut/settes på vannet med forsiktighet, følg tilært måte.
 • Roerene går i båten etter innøvde prosedyrer, trå i båten bare der den er konstruert for denne belastningen.

Under roturen

 • Meld klar fra bau Hver enkelt roer i rekkefølge fra bau melder at hun/han er klar til roing.
 • Sitt opp    Roeren sitter klar til arbeid, med strake armer, bøyde knær og åren klar i vannet.
 • Ro Laget starter å ro samtidig.
 • Vel rodd   eller «det er vel» betyr at roerne skal slutte å ro.
 • I balanse  Årene holdes i ro over vannflaten mens båten glir fritt fremover.

Efter roturen:

 • Båten nærmer seg robryggen i sakte fart for å unngå kollisjon mellom riggerene og brygge.
 • Roerene går ut av båten etter innøvde prosedyrer, trå i båten bare der den er konstruert for denne belastningen.
 • Båten tas opp/settes på tralle med forsiktighet, følg tillært måte.
 • Båten settes på bukker/trilles opp med forsiktighet, og spyles innvendig og utvendig. Sleideskinnene renses, båten tørkes inn- og utvendig, luftelukene åpnes og swivellåsene lukkes ute på båtplassen.
 • Årelommene spyles og årene settes på plass.
 • Båten sjekkes for eventuelle skader, som skrives inn i Skadeprotokollen.
 • Båten bæres inn og legges på plass med bauen inn.
 • Båten skrives ut av Roprotokollen ved å skrive inn tidspunktet for roturens slutt.

Bruk og bæring av lagbåter skjer gjennom kommandoer, for å samle laget til felles innsats. Snakk høyt og tydelig, med snert i det utførende ordet. Stroken kommanderer.

Utbæring av utrigget båt

 • Til skulder Båten bæres i skulderhøyde mellom roerne.
 • Over hodet   Båten løftes opp og bæres over hodet
 • Fatt inni   En hånd griper båtens tverrspant (tilsv.), den annen hånd holder i ripen. Båten settes forsiktig ned på vannet i hele sin lengde
 • Ut fra bryggen
 • Fot i         En fot på fotplaten mellom sleideskinnene, den andre på bryggen.
 • Skyv fra   Foten på bryggen skyver båten ut, og roeren setter seg på sleiden.
 • Oppbæring av utrigget båt
 • Fatt inni   En hånd griper båtens tverrspant (tilsv.), den andre holder i ripen
 • Løft          Båten løftes opp i fanget, og laget går inn på bryggen.

Nødkommando:  Sett i            

Samtlige roere presser årebladet flatt (vannrett) ned i vannet ved å heve årelommen. Dette stopper båten på kortest mulig lengde. Den første som oppdager fare gir kommandoen.