Klubbens sikkerhetsreglement

Her finner du klubbens sikkerhetsreglement, og de de mest sentrale punktene nedfelt i sikkerhetsplakaten.

Her finner du også kart over daglig roområde, slik dette er bestemt i sikkerhetsreglementet.

“Trafikkreglene til sjøs” finner du i filen om “styringsregler”.

Vedlegg / Nedlastbare filer