Goffeng høyt til værs!

Goffeng høyt til værs!

Hederskronte Goffeng ble etter lang og tro tjeneste i NSR solgt til Strømstad Spa (Thor Morten Halvorsen, som også driver Dalen Hotell i Telemark) i våres.

Nå er Goffeng sikret et videre verdig liv i taket på baren der, nylakket og solid opphengt, slik det fremgår av vedlagte bilder. Innlagt lys og snarlig montering av de tilhørende årer, må være en god grunn til et besøk der, for med løftet glass og bøyd nakke la blikket dvele på en gammel storhet.

Per MK

6 kommentarer til Goffeng høyt til værs!

    • Båten ble døpt efter Ulf Goffeng-Nielsen (1913 – 1972). Blandt rokamerater kun kjent som Goffeng.
      Ulf Goffeng-Nielsen var NSRs formann fra 1966 til sin død i desember 1972. Firer nr. 170 var den første store båt som ble anskaffet til klubben efter Goffeng-Nielsens død, og var i stor grad finansiert av gaver fra klubbens medlemmer som ønsket å hylle hans minne.

Skriv en kommentar