C2 Euro Open 2005

C2 Euro Open 2005

Tone Pahle har skrevet et referat fra C2 Euro Open 2005. Hun mener dette er noe norske roere burde være med på i fremtiden.

READY – ATTENTION – ROW

C2 Euro Open 2005

Euro Open 2005 på Concept 2 ble arrangert i Gladsaxe Sportshall 3. – 4. desember i år.

Arrangementet er for alle aldersklasser, roere, ikke roere og mosjonister og har derved favnet en stor gruppe utøvere som vi til daglig ikke ser på regattabanen.

Gladsaxe Sportshall er meget velegnet til formålet, da det er en egen hall for oppvarming ved siden av hovedhallen der konkurransene foregikk. Når det nærmet seg et nytt løp kom en representant fra arrangøren inn i oppvarmingssalen for å informere dem som varmet opp om at det var på tide å gjøre seg klar. Dette systemet sikret at det ikke ble forsinkelser.

Romaskinene var av nyeste dato med et display (PM3) som ga mye informasjon til den enkelte roer. Bl.a Drag factor som var nytt for enkelte av oss, men som viste seg å være veldig nyttig når maskinen skulle innstilles. Den enkelte roers navn kom opp på displayet og under starten viste displayet Row når det var lov til å ro. Computeren sa ifra hvis det var feilstart.

Displayet informerte den enkelte roer om hvem som lå rett før og rett etter i rekkefølgen under løpet og hvor mange meter dette utgjorde slik at roeren kunne se hvordan hun/han lå an i rekkefølgen.

Resultatene kom meget raskt etter løpene og premieutdeling foregikk umiddelbart. Juryformannen anslo deltagelsen til å være på mellom 450 og 500 roere. De fleste rodde i flere enn et løp.

Lørdag var det individuelle løp fra junior D 500meter til U23 og masters på 2000meter.

Flere klasser rodde samtidig, dette kom klart frem på storskjermen ved at roere i samme klasse hadde samme farge på sin ”båt”.

Det var invitert til lettvekt i junior A, senior, åpen klasse lettvekt (75 kg menn og 61.5 kg kvinner)og master lettvekt og ellers tungvekt i alle klasser. Det var også invitert til adaptive roing over 1000meter.

FISA er interessert i slide-delen og flere sentrale personer i FISA var til stede som observatører. Av den grunn var det invitert til FISA Test Team Slide Event.

Det var løp i toer, firer og åtter slides i alle aldersklasser, men i mastersklassene var det lagt inn handicap slik at det ble en del meget spennende løp. Handicap ble regnet ut fra vekt og alder på den enkelte og innveiing var som i roing på vannet 2 – 1 time før løpsstart. Det var kun veiing en gang for hver enkelt roer uansett mengde løp. Før start kom det beregnete handicapet opp på tavlen og det var kun lyd og visuell start for det første laget. For det neste laget var det opp il dem selv å holde rede på hvor i rekkefølgen de skulle starte. Nedtellingen kom frem på hver enkelt roers display på laget. Dette medførte at det var greit at ”bauen” ropte GO under starten for å hjelpe til med å samkjøre laget. Feilstart ble ikke stoppet, det ble i setedet gitt tilleggstid etterpå.

I toer-løpene var det 12 baner, i firer 6 baner og i åtter 5 baner. Distansene på slides var 500meter for de yngste og 1000meter for resten. FISA løpene var på 2000meter, her var det landslag som startet.

For dem av oss som ikke har noe særlig erfaring med roing på slides i konkurranser var det en overraskelse å se hvor mye høyere takten er enn når man ror alene på roergometer.

Dommerne – 4 stk – hadde en viktig jobb før startfasen, men når løpet var i gang var det lite for dem å gjøre. Starteren startet ikke løpet med flagg, men henledet roernes oppmerksomhet på at starten snart ville finne sted ved å si Attention før starten gikk av seg selv. Alle spørsmål før og rundt starten ble behandlet av en dommer og en representant fra arrangøren.

Det var tynt med norske deltagere. Men vi fikk en klassevinner da 2X 30+ menn 1000meter ble vunnet av Harestua Roklubb(?). Dette viser seg å være tre yngre menn (i mastersalderen) som er autodidakte innen roing. De har brukt roergometer som et ledd i egen trening, nå har de lyst til å begynne å ro på vannet og Harestuvannet er velegnet med 5000meter fremtidig robane og brygge. På toer slide var det Sigmund Evje som var initiativtager. Disse roerne vil meget gjerne ha kontakt og hjelp fra romiljøet i Norge. Roparteneren kommer fra Askim og er like ivrig.

Bærum Roklubb har fått opp en god stamme av innendørsroere på spinnesiden. Christiania Roklub var representert med en enslig deltager som rodde kombinasjonsslide med danske venninner. Men hvor var alle de andre nordmennene? Vi må henge med på slide biten, her er det et stort potensiale for norsk roing.

Tone Pahle 5. Des 2005

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *