Årsmøte

Årsmøte

Innkalling til ordinært

Årsmøte 2010 i NSR

Torsdag 25. mars kl. 19.00 i Huk aveny 2B

Plan for årsmøte:

Godkjenne de stemmeberettigede.

Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.

Velge:

a) Dirigent.

b) Referent.

c) To representanter til å undertegne protokollen.

Godkjenne årsmelding for 2009.

Godkjenne revidert regnskap.

Behandle innkomne forslag.

Fastsette klubbens kontingent for 2011.

Vedta budsjett og fremlegge målsettinger for 2010.

Behandle eventuelle forslag til endringer i klubbens organisering.

Valg av:

– Formann, ett år

– Viseformann, to år

– Materiellsjef, ikke på valg

– Informasjonsansvarlig, ikke på valg

– Tur- og mosjonssjef, to år

– Klubbsjef, ikke på valg

– Medlem av forvaltningen

– Instruksjonssjef

– Representantskapets ordfører

– Representantskapets viseordfører

– 6 medlemmer av representantskapet

– 2 revisorer

– Representanter til Ting og de møter der klubben er representert

– Valgkomite

Etter årsmøtet er det et punkt med eventuelt, deretter samles vi til hyggelig sammenkomst!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *