OSLO ROKRETS – QUO VADIS?

OSLO ROKRETS – QUO VADIS?

Til ledere og ansvarlig i roklubbene i Osloområdet

CR og NSR har snakket sammen med Thor Nilsen om utfordringene vi har i Oslo Rokrets. Utfordringene går i hovedsak på 3 hovedpunkter:

1. Hva skal Rokretsen jobbe med? Hvilke ambisjoner skal kretsen ha?

2. Hvordan rekruttere ledere til kretsen. Kretsen er ikke attraktiv i dag. ”Alle” sier tvert nei til å ta verv i kretsen. Hvorfor?

3. Hvilke forventninger har Roklubbene til kretsen. Et generelt inntrykk i dag er at de fleste Osloklubbene ønsker å få mest mulig pengestøtte til juniorarbeid.

4. Kretsen har i flg Loven flere oppgaver å ivareta for klubbene, bl.a skal kretsen ivareta klubbenes behov og interesser ovenfor det offentlige og det politiske system

Alle oppgaver kretsen kan gjøre er viktige. Men punktet med å ivareta klubbenes interesser overfor myndighetene er spesielt viktig, særlig for de minste klubbene som kanskje verken har kompetanse, erfaring eller resurser til å følge opp kompliserte offentlige prosesser, så som reguleringsplaner, offentlige høringer av forskjellig slag, prosedyrer ved søknader osv.

Tiden synes derfor inne til å ta en grundig idédugnad om hva vi vil med kretsen, og hvordan vi skal revitalisere kretsen. Hvordan gjøre arbeidet i kretsen utfordrende, interessant, og ikke minst attraktivt.

Thor Nilsen er i seg selv et fyrverkeri, og han har sagt seg villig til å innlede en slik TenkeTank eller idédugnad

Da må klubbene bidra med å sørge for at de rette ressurspersonene stiller opp.

Rett over påske følges denne idédugnaden opp med et ekstraordinært årsmøte der valg av nytt styre er hovedsak på agendaen.

På vegne av aksjonsgruppa

Dag Finn Erlandsen, NSR

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *