Årsmøtet – i noen få punkter!

Årsmøtet – i noen få punkter!

Av tema som ble behandlet var bl.a. gjenstående arbeider på bygningen, som er nødvendig for å få frigjort ytterligere kommunale midler. Alle som kunne avse en dag ble oppfordret til å melde seg til forvaltningen. Dette arbeidet er ment som egnet for dugnadsarbeid – til neste år planlegges gjennomføring av den gjenstående betongrenovasjonen, som må gjøres av profesjonelle.

Klubbens regnskap for 2009 ble godkjent, og revisjonen berømmet god økonomistyring.

Kontingenten for 2011 ble vedtatt uendret fra 2010. Hvorvidt dette var mye penger for enkelte grupper ble diskutert. Særlig raceroere koster klubben mange penger, og dette må til dels tas inn via egenandeler, og kanskje også treningsavgift. Det ble understreket fra salen at NSR hadde bekymret seg for mye for de totale kostnadene ifm raceroing. All idrettsutøvelse koster penger, og roing er en lavkostidrett. Det ble påpekt at studenter er kanskje de med dårligst råd, og ikke nødvendigvis juniorer eller medlemmer med etablert økonomi. Det ble også gjort rede for at BI roklubb betaler kontingent både til NSR og til egen roklubb, samt at NSR ønsket å bidra til utvikling av studentroing.

Budsjettet for 2010 ble presentert, som i utgangspunktet har en negativ balanse. Dette er forutsatt å ville bli tatt inn i løpet av året.

Fra salen ble det bedt om at styret ser på mulig ny styresammensetning, og årsmøtet ga sin tilslutning til dette.

Det ble stemt over valgkomiteens forslag, og formann Dag Finn Erlandsen ble gjenvalgt for ett år, ny viseformann er Frederik Steenbuch (to år), tur- og mosjonssjef Marianne Lundh gjenvalgt for to år. I tillegg består det nye styret også av Nito Simonsen, Øystein Wiik, Per M. Klausen, Nikolai Nordan Riibe og Runa Bunæs, som ikke var på valg ved dette årsmøtet.

Av øvrige verv ble Audun Hovslien valgt til instrukssjef for ett år. Til forvaltningen ble Jens Chr. Kolberg gjenvalgt for tre år, mens Niels Aars Nicolaysen og Jens Petter Koren ikke var på valg. Til representantskapet ble ordfører Dag Sverdrup-Thygeson og viseordfører Gunnar Clifford gjenvalg for ett år. Øvrige medlemmer er Cato Myhre, Heidi Veeser, Johan Fr. Mohr, Morten S. Bergesen, Per Storebakken, Sunniva Engh og Thorstein Strand og Fredrik Steenbuch. Revisorer Leif Ljungqvist og Sigurd Skarpaas ble gjenvalgt for ett år. For øvrig ble styret gitt fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilknyttet.

I valgkomiteen ble Cato Myhre, Henrik Wolf Meedom og Per Bønsnes gjenvalg for ett år. Årsmøtet ga styret fullmakt til å utnevne et møtende varamedlem. For øvrig ble det påpekt at valgkomiteen i dag seg selv, og at dette bør endres.

Av merker og hedersbevisninger ble det bl.a utdelt 19 distansemerker, og Peder Myhre og Sven Ole Nicolaysen mottok Nicolai Paus pokal for sin innsats på og utenfor regattabanen. Lars B Myhrer og Tharald Sund Fongaard ble takket for innsats som henholdsvis assisenttrener for juniorer, og som årboksredaktør, og mottok bokgave som uttrykk for dette. Avtroppende viseformann Tor-Geir Myhrer ble takket for innsatsen, som også gjorde den alltid effektive ordstyrer Dag Sverdrup-Thygeson.

Referatet ligger óg ute under ´Fra styret´ – ´Styrereferater´

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *