Styrer, utvalg og ansatte

Styrer, utvalg og ansatte

<p><h2>Klubbens administrasjon</h2></p>

<p><h4 align=>Styret</h4>

<ul>

<li>Formann: Dag Finn Erlandsen</li>

<li>Viseformann: Frederik Steenbuch</li>

<li>Informasjonssjef: Runa Bunæs</li>

<li>Rosjef: Nito Simonsen</li>

<li>Viserosjef: Stein Ove Solberg</li>

<li>Tur- og Mosjonssjef: Marianne Lundh</li>

<li>Klubbsjef: Nikolai Nordan Riibe</li>

<li>Materiellsjef: Per Morten Klausen</li>

</ul></p>

<p><h4 alignAdministrasjon</h4>

<ul>

<li>Forretningsfører: Jens Chr Kolberg (Ansatt – deltid)</li>

</ul></p>

<p><h4 align>Forvaltningen</h4>

<ul>

<li>Ledere: Jens Chr. Kolberg, Niels Aars Nicolaysen & Jens Petter Koren</li>

<li>Solkonge: Jens Petter Jensen</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Routvalget</h4>

<ul>

<li>Rosjef: Nito Simonsen</li>

<li>Viserosjef: Stein Ove Solberg</li>

<li>Medlemmer: Sunniva Engh & Cato Myhre</li>

<li>Junioroppmann: Anna Een Sture</li>

<li>Skioppmann: Line Aarnes</li>

<li>Veteranoppmann: Marika Erlandsen</li>

<li>Sjefstrener: Esther Verburg (ansatt)</li>

<li>Trener: Roger Wiggin, Lars Myhrer(ansatt)</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Tur- og mosjonsutvalgetoutvalget</h4>

<ul>

<li>Tur- og mosjonssjef: Marianne Lundh </li>

<li>Instruksjonssjef: Audun Hovslien</li>

<li> Medlemmer: Edward Leithe, Fredrik Søfteland, Jens Petter Koren, Meike de Vlas, Jens Chr. Kolberg og Hans Jelle Berg. </li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Materiellutvalget</h4>

<ul>

<li>Materiellsjef: Per Morten Klausen</li>

<li>Mosjonsmateriell: Marianne Lundh</li>

<li>Racemateriell: Per Bønsnæs</li>

<li>Verksmester: Jens Chr. Kolberg</li>

<li>Verkstedgutt: Niels Aars Nicolaysen</li>

<li>Medlemmer: Jens Petter Koren &

Jonas Lunde</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Diverse</h4>

<ul>

<li>Studentkontakt: Ledig</li>

<li>Ballsjef: Ledig</li>

<li>Årbokredaktør: Tharald Sund Fongaard</li>

<li>Medlemsregister/nøkkelkort Jens Chr. Kolberg</li>

<li>Innkjøp og salg klubbeffekter Marianne Lundh</li>

<li>Regattasjef: Dag Finn Erlandsen</li>

<li>Revisorer: Leif Ljungqvist &

Sigurd Skarpaas</li>

<li>Valgkomite: Cato Myhre

Per Bønsnæs & Henrik Wolf Meedom</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Representantskapet</h4>

<ul>

<li>Ordfører: Dag Sverdrup-Thygeson</li>

<li>Viseordfører: Gunnar Clifford</li>

<li>Æresmedlemmer: Lucas Fredrik Lütken

Leif Ljungqvist

Eilif Schjetlein

Niels Aars Nicolaysen &

Jens Petter Jensen</li>

<li>Tidligere formenn: Otto Gille Larsen, Finn Tveter, John C. Bennett, Sigurd Skarpaas, Per Bønsnæs, Anne-Christine Cederblad, Ivar S. Spydevold , Jens Chr. Kolberg</li>

<li>Nåværende formann Dag Finn Erlandsen</li>

<li>Innvalgte medlemmer: Fredrik Steenbuch, Thorstein Strand, Cato Myhre, Johan Fr. Mohr, Per Storebakken, Morten Bergesen, Frederik Steenbuch, Heidi Veeser & Sunniva Engh</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Web-redaksjon</h4>

<ul>

<li>Reportere: Mads Frank & Sven Ole Nicolaysen</li>

<li>Støttespillere: Runa Bunæs, Peder Myhre & Nito Simonsen</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Hyttestyret</h4>

<ul>

<li>Formann: Hans J. Berge</li>

<li>Hyttesjef/kasserer: Jens Chr. Kolberg</li>

<li>Medlemmer: Marianne Lundh

Meike de Vlas

Lars Bunæs Myhrer

Jens Petter Koren &

Frederik Lucas Lütken</li>

</ul></p>

<p><h2>Medlemmer som har verv eller representerer NSR i andre idrettsorganer</h2></p>

<p><h4 align=>Norges Roforbund</h4>

<ul>

<li>Styremedlem: Marianne Lundh</li>

<li>Dommerutvalget: Gunnar Clifford (leder)</li>

<li>Per Bønsnæs (medlem)</li>

<li>Hederstegnkomiteen: Leif Ljungqvist</li>

<li>Domsutvalget: Erik Hirsch (leder)</li>

<li>Appellutvalget: Gunnar Clifford (medlem)</li>

<li>Ungdomsutvalget: Peder L. Myhre (medlem)</li>

<li>Breddeutvalget: Jens Chr. Kolberg (leder) & Marianne Lundh (medlem)</li>

<li>IT-utvalget: Dag Langmyhr (leder) & Jens Chr. Kolberg (medlem)</li>

<li>Lovkomiteen: Cato Myhre (leder)</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Rosportens venner</h4>

<ul>

<li>Anne Stine Mollestad(styremedlem)</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Oslo Rokrets styre</h4>

<ul>

<li>Jens Petter Koren (medlem)</li>

<li>Line Aarnes (medlem)</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Nordisk Roforbund</h4>

<ul>

<li>Styret: Jens Chr. Kolberg (president)</li>

<li>Per Bønsnæs (sekretær)</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>FISAs Rowing for All Commission</h4>

<ul>

<li>Jens Chr. Kolberg (medlem)</li>

</ul></p>

<p><h4 align=>Stiftelsen Årungen Ro- og Padlesenter </h4>

<ul>

<li>Per Bønsnæs (styremedlem, representer NSR og ro- og padleklubbene i Oslo)</li>

<li>Dag Finn Erlandsen (medlem arbeidsutvalget)</li>

</ul></p>

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *