Viktig melding om utbygging av Frognerstranda

Viktig melding om utbygging av Frognerstranda

 

Plan-og bygningsetaten har den 15. desember 2010 utgitt en utredning: “Fremtidige cruisekaier i Oslo – en mulighetsstudie”. Denne inneholder et konkret utkast til utbygning og sperring av området nedenfor Skillebekk fra Filipstad/lColorline til Kongen.

Man ser for seg to løsninger som begge medfører massive utfyllinger i fjorden og digre bygninger som sperrer hele området. Det skal lages en ny fremstikkende pir til cruiseanløp. Det ene alternativ, som er avbildet nedenfor, har ett stort cruiseskip (lengde 320 m), mens alternativ 2 er enda mer omfattende og inntegner to cruiseskip lengre ut i fjorden. Tegninger finnes på

http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/plankunngjoringer/2010/post182103-41411.html

Klikk på <Rapporten> etter oppslag, og se på side 46 og 50.

 

Dette vil også ha betydning for mulighetene til å ro i Frognerkilen. Gå inn på www.frognerstranda.no og støtt opp om oppropet mot denne utbyggingen. Vi må si fra innen 31. januar!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *