Aksjon Frognerstranda

Aksjon Frognerstranda

er et forsøk på å få til en god løsning for Filipstad/Frognerstrand-området. Styret i NSR støtter forslaget, som vurderes som langt mer skånsomt for Frognerkilen enn forslag fra Plan- og Bygningsetaten og Oslo Havn. 

 

Følgende henvendelse er mottatt fra “Aksjon Frognerstranda”:

 

Til alle tilhengere av E18 i tunnel ved Frognerstranda!

Vi har nå gjennomført en “plansmie” for å lage en alternativ plan til Filipstad-området. Frognerstranda er innlemmet i planen, og vi har fått god dekning i media:

http://www.frognerstranda.no

For å få laget en gjennomarbeidet plan med tegninger i 3D-format som kan benyttes overfor politikerne spør vi dere alle om et økononomisk bidrag på kr 250. Vi er langt på vei med ponsormidler fra Skarpsno og Gimle Vel, Naturvernforbundet og noen privatpersoner, men vi mangler kr 100 000 til kr 150 000 for å dekke nødvendige utgifter.

Dette er første — og forhåpentligvis siste — gang vi ber om penger. Det er leit at vi, som borgere av byen, må bekoste utviklingen av gode byplaner på privat basis. Men vi håper du vil støtte oss for å hindre at forslagene fra PBE eller HAV blir en realitet!

Betaling bes innbetalt til:

Skarpsno Gimle Vel
Tostrup Terasse 9
0271 Oslo
kontonummer: 0540 12 59734

Med hilsen fra Aksjon Frognerstranda

Styret i NSR håper at medlemmer i NSR vil kunne støtte aksjonen!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *