Hva skjedde på Høstmøtet?

 Hva skjedde på høstmøtet? 

 

Her var gjennomganger over det som var, og planer for det som kommer!

Høstmøtet i NSR ble avviklet i tradisjonelle former torsdag 17. oktober kl. 1900. Vurdert ut fra antall medlemmer som hadde anledning til å være tilstede, var oppmøtet ikke så stort, men basert på erfaring fra tidligere år var det likevel et rimelig godt besøkt høstmøte som fylte peisestuen. Forsamlingen besto av en god blanding av aktive roere, tidligere aktive roere i forskjellige aldre, tur- og mosjonsroere og personer med ulike tillitsverv i klubben.

 Etter at formalia dagsorden, ordstyrer og personer til å underskrive protokollen var unnagjort, redegjorde klubbens leder, Hans Jørgen Arvesen, og materiellsjefen Per Klaussen, kort til tilstanden i klubben både driftsmessig, økonomisk og hva gjelder materiell. Dette kan sammenfattes med at står bra og til dels meget bra til, og at klubben nå har nedsatt en gruppe under ledelse av Nito Simonsen til å forberede utbedring/utvidelse av trimrommet. 

Høsttmøtet er i stor grad routvalgets, og i en viss grad også tur- og mosjonssjefens møte. Rosjefen holdt sin redegjørelse mot en bakgrunn av en lysbildekavalkade for sesongen 2013. Han begynte med at det hadde vært en strålende sesong for NSR, kanskje den beste på mange år. Vi hadde som målsetting at 11 av våre roere skulle delta i internasjonale mesterskap i 2013, og målet med nesten fullstendig oppnådd med 9 stykker. At målet ikke ble nådd 100% skyldtes i alle fall delvis sykdom. Den andre sentrale målsettingen var at vi skulle ble beste klubb i NM og vinne Emil Mørchs pokal. Dette ble oppnådd til overmål med 50 poeng mot neste klubb som fikk 30! Rosjefen trakk også fram noen enkeltresultater som Oscar Helvigs strålende 4 plass i 1x i JVM og Anna Stures gode 10 plass i samme mesterskap. At Anna Sture og Sara Hegge vant 2x i Henley for damer ble også fremhevet som et strålende resultat.

 Aktiviteten i klubben er meget stor. Det er ca. 35 -40 personer som ror mer eller mindre aktivt fra JC til Masters. Klubbens roere har vært i organisert aktivitet fra februar (treningsleir i Aviz, Portugal) til midt i oktober (langdistanseregatta på Årungen), og mellom der har det vært to andre treningsleire og 10 regattaer.

Rosjefens redegjørelse ble avbrutt av tilhørernes spontale latter én gang, nemlig da bildene av NSR sin DJA 8 med 6 roere om bord rodde og vant NM, ble vist. Rosjefen avsluttet sin redegjørelse med et håp om at jentemiljøet  i NSR vil bestå og bli større. Det er ikke mulig å beholde posisjonens som Norges beste roklubb, uten å ha både gode jenter og gutter!

En viktig forutsetning for å lykkes er gode trenere. Hovedtrener Roger Wiggins innsats ble fremhevet under høstfesten. Erik Sebastian Ranberg har hatt ansvaret for de yngste, som er NSR sin framtid. Hans gode og uttrettelige arbeid ble fremhevet under høstmøtet og han ble overrakt en liten oppmerksomhet for sin innsats. 

Etter å ha nevnt arbeidet med nytt sikkerhetsreglement som er i ferd med å avsluttes, og deretter vil bli sendt alle medlemmene og slått opp i klubben, ga rosjefen ordet til matersoppmannen, Jens Petter Koren, som ga en liten redegjørelse for aktiviteten i matergruppen.

Deretter fikk tur og mosjonssjefen, Marianne Lundh, ordet og ga en illustrert redegjørelse for aktiviteten i tur-og mosjonsgruppen og 60 -gruppen, gjennom sesongen, både i inn og utland.

 Deretter ble Jens Petter Koren gjenvalgt som masteroppmann ved akklamasjon, og møtet ble avsluttet.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *