Nytt sikkerhetsreglement – siste sjanse for sløve (?) medlemmer

Nytt sikkerhetsreglement – siste sjanse for sløve (?) medlemmer

 

Forslag til nytt sikkerhetsreglement (les: hvor du kan ro når!) har vært presentert for klubbens medlemmer. Nå siger innvendinger frem – så her et romjulstilbud fra rosjefen: Speak now or forever hold your peace!

En gruppe bestående av NSRs leder, Hans Jørgen Arvesen, tur- og mosjonssjefen, Marianne Lundh og rosjefen, Tor-Geir Myhrer, har i løpet av 2013 utarbeidet forslag til nytt sikkerhetsreglement for NSR. Det ble i høst avholdt et orienteringsmøte hvor utkastet ble presentert og lagt fram. I dette møtet framkom det enkelte innvendinger mot forslaget som det ble tatt hensyn til. Siktemålet var at reglementet skulle endelig vedtas i siste styremøte i 2013, men da det fremdeles var noen uklare punkter er formelle vedtakelse ennå ikke skjedd.

Når det nå begynner å gå opp for klubbens aktive konkurranseroere og tur-og mosjonsroere hva forslaget innebærer,  kommer det ulike innvendinger mot de foreslåtte reglene. Siste versjon av forslaget vedlegges dette oppslaget på hjemmesiden, og klubbens medlemmer gis nå en absolutt siste sjanse til å komme med bemerkninger.  Det ligger  i dette ikke noe løfte om at synspunkter som kommer så sent som dette kan eller vil bli tatt til følge. ”The greater good”  i denne sammenheng er imidlertid at vi får et best mulig sikkerhetsreglement og at dette aksepteres og (selvsagt) følges av medlemmene.

Fristen for bemerkninger eller forslag til endringer settes til søndag 5. januar 2014 kl. 2359 og må sendes til rosjefen@gmail.com .

 

 Rosjefen

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *