N̴ venter b̴tene Рting du m̴ vite!


 

God båtbehandling og rokommandoer

 Før roturen:


 • Båten skrives inn i Roprotokollen/Scullerprotokollen, med båtens nr., roernes navn og tidspunktet for roturens begynnelse.
 • Båtens årer bæres ut og legges på robryggen med bladet utenfor kanten, kun én langåre, eller en sculleråre i hver hånd av gangen, årebladet fram. Lån aldri årer fra andre båter.
 • Båten bæres ut og legges på bukker, eller trilles ut på trallen, for å sjekke at den er i orden, riggernes muttere skrus om nødvendig til.  Husk bunnpropper i innriggere og bølgebåter.
 • Lån aldri sleider fra andre båter.
 • Båten bæres ut/settes på vannet med forsiktighet, følg tilært måte.
 • Roerene går i båten etter innøvde prosedyrer, trå i båten bare der den er konstruert for denne belastningen.

 Under roturen


 • Meld klar fra bau Hver enkelt roer i rekkefølge fra bau melder at hun/han er klar til roing.
 • Sitt opp     Roeren sitter klar til arbeid, med strake armer, bøyde knær og åren klar i vannet.
 • Ro  Laget starter å ro samtidig.
 • Vel rodd    eller «det er vel» betyr at roerne skal slutte å ro.
 • I balanse   Årene holdes i ro over vannflaten mens båten glir fritt fremover.

 

Efter roturen:


 • Båten nærmer seg robryggen i sakte fart for å unngå kollisjon mellom riggerene og brygge.
 • Roerene går ut av båten etter innøvde prosedyrer, trå i båten bare der den er konstruert for denne belastningen.
 • Båten tas opp/settes på tralle med forsiktighet, følg tillært måte.
 • Båten settes på bukker/trilles opp med forsiktighet, og spyles innvendig og utvendig. Sleideskinnene renses, båten tørkes inn- og utvendig, luftelukene åpnes og swivellåsene lukkes ute på båtplassen.
 • Årelommene spyles og årene settes på plass.
 • Båten sjekkes for eventuelle skader, som skrives inn i Skadeprotokollen.
 • Båten bæres inn og legges på plass med bauen inn.
 • Båten skrives ut av Roprotokollen ved å skrive inn tidspunktet for roturens slutt.

 

Bruk og bæring av lagbåter skjer gjennom kommandoer, for å samle laget til felles innsats. Snakk høyt og tydelig, med snert i det utførende ordet. Stroken kommanderer.

 Utbæring av utrigget båt


 • Til skulder Båten bæres i skulderhøyde mellom roerne.
 • Over hodet    Båten løftes opp og bæres over hodet
 • Fatt inni    En hånd griper båtens tverrspant (tilsv.), den annen hånd holder i ripen. Båten settes forsiktig ned på vannet i hele sin lengde

 • Ut fra bryggen
 • Fot i          En fot på fotplaten mellom sleideskinnene, den andre på bryggen.
 • Skyv fra    Foten på bryggen skyver båten ut, og roeren setter seg på sleiden.
 • Oppbæring av utrigget båt
 • Fatt inni    En hånd griper båtens tverrspant (tilsv.), den andre holder i ripen
 • Løft           Båten løftes opp i fanget, og laget går inn på bryggen.

 

Nødkommando:  Sett i              

Samtlige roere presser årebladet flatt (vannrett) ned i vannet ved å heve årelommen. Dette stopper båten på kortest mulig lengde. Den første som oppdager fare gir kommandoen.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *