Klubbaften – om treningsrom

Mandag 15. desember kl. 1930 hadde klubbsjef Hilde Vagle kalt inn til klubbaften med julegrøt og rødsaft. Temaet for kvelden var presentasjon og diskusjon om planene for oppgradering av klubben treningsrom.

Serveringen og temaet hadde åpenbart vekket og engasjert klubbens medlemmer, og indre peisestue var nær sagt fylt til trengsel. Nito, som har ledet arbeidet med å utrede en oppgradering av treningsrommet, var en engasjerende og god møteleder og ga sammen med øvrige medlemmer av arbeidsgruppen en muntlig og billedlig presentasjon av de ulike alternativer for oppgradering / utvidelse.

Det hadde lenge vært klart at de mest ekspansive planene med en betydelig utvidelse av treningsrommet ikke var realistiske, både av økonomiske og reguleringsmessige hensyn. Alternativet som gjenstår er en oppgradering av treningsrommet innenfor de bygningsmessige ytterrammer det har i dag.

Etter diskusjonen på klubbaftenen å dømme var medlemmene samstemte om at treningsrommet primært skal være tilgjengelig og utstyres for treningen av klubbens roere, og at vi ikke bør satse på å selge tilgang for eksterne. Det var også enighet om få til en løsning slik at årer ikke lagres og tar opp plass i treningsrommet. Forslagene om å skape bedre lys ved å sette inn glassvegg/vindu mot båtplassen, bedre ventilasjonen, få nytt belegg på gulvet og sørge for direkte adgang til treningsrommet fra damegarderoben, falt også i smak. Spørsmålet som gjenstår er hva som skal skje med robassenget.

De aktuelle alternativene er enten å fjerne det helt, eller legget glasslokk over slik arealet over kan benyttes til romaskiner. Om dette var det ulike oppfatninger, og det blir trolig en sak for årsmøtet i mars 2015.

Under diskusjonen oppgradering av treningsrommet ble også samstemt enighet om behovet for få til et oppholdsrom/klubbrom.

Får vi til både en oppgradering av treningsrommet og et oppholdsrom i 2015, kan NSRs medlemmer se fremtiden lyst i møte: Utvending er klubbhuset restaurert og vedlikeholdt, båtparken en landets beste, vi har en solid økonomi og vi har gode trenere! Da gjenstår det bare at hver enkelt av oss, ut fra ambisjoner og forutsetninger, bokstavelig talt hiver oss på årene og bidrar etter evne!

Forøvrig vises det til vedlagte referat fra møtet som punktvis oppsummerer de vurderinger som ble gjort i møtet.

 

Vedlegg / Nedlastbare filer

One reply on “Klubbaften – om treningsrom

  • Dag Sverdrup-Thygeson

    Det kommer frem av møtereferatet at det er delte meninger om behovet for robassenget. Jeg regner med at når saken kommer til behandling på årsmøtet vil forslaget inneholde en klar anbefaling om enten å beholde bassenget eller frigjøre arealet til annet utstyr. Uansett anbefaling må denne begrunnes godt.
    Er det virkelig slik at raceroerne foretrekker bassenget fremfor concepten? (fordi det simulerer roing best ved trening?) Når ” en av få i landet ” trekkes frem som argument for å beholde bassenget er det kanskje på tide å støpe igjen hele greia.
    ..

    Svar

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *