Høstmøtet! Overblikk og tilbakeblikk

og nye koster – det skjedde torsdag 20. september. Vi overlater ordet til avgående rosjef:

I henhold til lov for Norske Studenters Roklub § 8 bokstav c skal ”høstmøtet holdes hvert år i oktober måned”, og formålet med møtet er at styret skal ”orientere om den forløpne sesong og planene for vinteren”.  I samsvar med dette ble det torsdag 20. oktober kl. 1900 holdt høstmøte i klubbens lokaler i på Bygdøy, og indre peisestue var nærmest fullsatt da klubbens leder og kveldens ordstyrer Gunnar Clifford åpnet møtet. Etter de innledende formaliteter ga han en redegjørelse for en et meget begivenhetsrikt år for NSR. Foruten den store og gode sportslige aktiviteten, fremhevet at bl.a. ferdigstillelsen av et på alle måter oppgradert treningsrom, og at medlemstilstrømmingen til NSR har vært så god at klubben nå igjen har over 500 medlemmer.

Detter ble ordet gitt til rosjefen for gjennomgang av fantastisk rosesong for NSR sine racerroere. Den har inneholdt erobringen av Emil Mørcks pokal som beste klubb i NM (17 poeng for nr. 2) og til sammen åtte norgesmesterskap, ny rekord i antall seirer i nasjonale og internasjonale regattaer med 72, og et rekordhøyt antall NSR roere som har blitt tatt ut på representasjonslag for Norges Roforbund til Nordisk Juniormesterkap, EM- og VM for junior og U-23, Baltic Cup og til World Cup. I tillegg ble det også fremhevet at NSR-roere markerte seg med seire også i den store og velrennomerte regattaen Holland Beker i Amsterdam, og ikke minst at NSR sin S8+ rodde inn til en fantastisk annen plass i Henley.

Etter dette fortalte tur-og mosjonssjefen om stor aktivitet også i sin gruppe. Her er jo aktiviteten i seg selv vel så viktig som resultatene, selv om hun også kunne fortelle om mange medaljer i mosjonsregattaer og distansemerker, samt sportslige og sosialt vellykkede turer i inn og utland. Tur-og mosjonssjef Vigdis Hansen tok etter overtalelser på seg vervet for én periode i 2014. Etter eget løfte var hun derfor på ”overtid”, men måtte nå innse at vervet ikke lenger lot seg kombinere med et arbeid med mye reisevirksomhet. Hun har i sin periode gjort et stort og aktivt arbeid, og kan glede seg over at hun overlater en velfungerende og stor tur og mosjonsgruppen til den ny sjef, Natasja Sandbu.

Både rosjef Tor-Geir Myhrer, og viserosjef Peder Myhre takket for seg etter fire år i vervene. Mens i alle fall avtroppende rosjef havnet i vervet ved en slump og ved en tilfeldighet, og i mangel på noe bedre, hadde valgkomiteen nå lykkes i å finne to meget kompetente og villige medlemmer til å ta på seg rollene. Som rosjef ble valgt Erik Juel og som viserosjef Sverke Lorgen, begge personer som kan vesentlig mer om roing enn forskjellen mellom stroke og baug, og sculling og roing!

Etter valgene ble møtet rundet av, og de som ikke allerede hadde sikret seg klubbsjefens kaffe, mineralvann og kringle, kunne benytte anledningen til å gjøre innhugg i dette.

Takk for meg!

Tor-Geir Myhrer

(som overtar som masteroppmann, og satser på mye aktivitet i denne gruppen fremover!

One reply on “Høstmøtet! Overblikk og tilbakeblikk

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *