Velkommen til årsmøte torsdag 16. mars kl. 19

Dette er klubbens viktigste organ, så velkommen til alle medlemmer. Her er det som skal skje:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.
 3. Velge dirigent, referent og to representanter til å undertegne protokollen.
 1. Godkjenne årsmelding for 2016.
 2. Godkjenne revidert regnskap for 2016.
 3. Behandle innkomne forslag.
 4. Fastsette klubbens kontingent for 2018.
 5. Vedta budsjett og fremlegge målsetninger for 2017.
 6. Behandle forslag til endring i klubbens organisering.
 7. Valg:

a) Leder, 1 år

b) Nestleder 2 år.

c) Eiendomsforvalter, 2 år.

d) Materiellsjef, 2 år.

e) Informasjonssjef, 2 år.

f) Årbokredaktør, 1 år.

g) Representantskapets ordfører, 1 år.

h) Representantskapet viseordfører, 1 år.

i) Minst 6 medlemmer til Representantskapet, 1 år.

j) To revisorer og en vararevisor, 1 år.

k) Representanter til Ting og de møter der klubben er representert.

l) Tre medlemmer til valgkomiteen, samt ett varamedlem, 1 år.

 1. Eventuelt

Les her om styrets forslag, og om ny lov for NSR:

Årsmøtet 2017 forslag

årsmøtet 2017 NSR ny lov

Årsmøtet 2017 Innkalling

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *