Litt fra Årsmøtet 2018

Det var normalt oppmøte på Årsmøtet torsdag 15. mars, dvs. litt færre enn ønskelig av medlemmene deltok. Årsberetningen og regnskapet for 2017 ble godkjent, og budsjett og planer for 2018 ble vedtatt. To av styrets medlemmer var på valg, og Gunnar Clifford ble gjenvalgt som leder og Line Hegge ble gjenvalgt som klubbsjef. Marius Johannessen ble gjenvalgt som årbokredaktør.

Tidligere leder av NSR, og nåværende president i Norges Roforbund, Hans-Jørgen Arvesen ble tildelt NSRs Hederstegn av et enstemmig Styre og Representantskap.

Efter innstilling fra Styret og Representantskapet valgte Årsmøtet enstemmig å utnevne Sigurd Skarpaas til æresmedlem i Norske Studenters Roklub. Han har vært medlem i klubben siden 1947, og har hatt de fleste av klubbens tillitsverv opp gjennom årene. Han var leder i NSR i 1992, 1993 og 1994. Sigurd er i dag trolig det eldste medlem som fortsatt jevnlig ror på vannet i båt, i en alder av 90 år er han trofast mannskap i «tirsdags-åtteren».

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *