Valgkomiteens instilling

NSR2019 – VALG

TIL:          NSRs ÅRSMØTE 2018

FRA:        VALGKOMITEEN

JACOB NORDAN – NITO SIMONSEN – LARS B MYRER – PATRICK E STURE

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING:

 

LEDER:                                                       GUNNAR CLIFFORD                           (ett år)   gjenvalg

NESTLEDER:                                            HALVOR BERGAN                                (to år)    ny

MATERIALSJEF:                                     PER M KLAUSEN                                   (to år)    gjenvalg

INFORMASJONSSJEF:                        INGER SCHJOLDAGER                       (to år)    gjenvalg

ÅRBOKREDAKTØR:                              MARIUS JOHANNESSEN                   (ett år)   gjenvalg

REPRESENTANTSKAPET: CATO MYRE                                             (to år)    gjenvalg

FREDERIK STEENBUCH                     (to år)    gjenvalg

SUNNIVA ENGH                                    (to år)    gjenvalg

SARA JUEL                                               (to år)    ny

ORDFØRER:                           DAG SVERDRUP-THYGESON          (ett år)   gjenvalg

VISEORDFØRER:                 NITO SIMONSEN                                  (ett år)   gjenvalg

REVISORER:                                            DAG FINN ERLANDSEN                     (ett år)   gjenvalg

HILDE VAGLE                                         (ett år)   gjenvalg

VARA:                                        GEIR EMBLEM                                       (ett år) ny

REPRESENTANTER TIL TING OG MØTER:

STYRET GIS FULLMAKT TIL Å UTPEKE REPRESENTANTER

VALGKOMITÉ:

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *