Innkalling og valginnstilling til Høstmøtet

Torsdag 15. oktober kl 1900 i Huk Aveny 2b.

Valgkomiteen har følgende innstilling:

NSR2020 – VALG HØSTMØTET – TORSDAG 15. OKTOBER 2020

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN:

På Høstmøtet 2020 er følgende posisjoner på valg:

  1. Rosjef                           2 år      Caspar Wohlfahrt                               JA       gjenvalg
  • Viserosjef                     2 år      Sverke Lorgen                                   JA       gjenvalg
  • Viserosjef                   2 år     Sverre Løken                                     JA       gjenvalg
  • Mosjonssjef                 2 år      Halvdan Nicolaysen                           JA       ny
  • Masteroppmann        1 år      Kristian Schønberg Christensen       JA       gjenvalg  
  • Instruksjonssjef          1 år      Eduardo Caetano Reis                      JA       gjenvalg

Samtlige kandidater er forespurt og stiller seg velvillig til valg.

Jacob W Nordan (leder) – Elisabeth B Tindlund – Lars B Myhrer – Patrick E Sture (vara)