Innkalling til Høstmøtet

Torsdag 14. oktober gjennomføres årets høstmøte. Vi håper så mange av klubbens medlemmer som mulig vil delta på møtet – vedlagt her finner dere innkallingen.

Høstmøtet er først og fremst en arena der styret orienterer om status for klubben, om sesongen som er avsluttet og planene fremover, men det skal også være en arena der du som medlem kan ta ordet. Vi ønsker at Høstmøtet skal være en arena for å diskutere det som opptar klubbens medlemmer. Det gjøres også valg, for noen av styrevervene.

Dersom du som medlem har saker du ønsker å ta opp på Høstmøtet, så send oss gjerne en e-post om det, så vil det være mulig å ta opp saker under “eventuelt” på møtet.

Se innkallingen til Høstmøtet her.

OPPDATERT 07.10: Se valgkomiteens innstilling her.

(Merk at vi erkjenner at møteinnkallingen skulle vært medlemmene i hende noe tidligere enn dere nå får den tilgjengelig her. Møtedatoen har vært kjent for medlemmene siden årboken ble sendt ut i mars, og vi informerte om dato for møtet her på nettsiden for en uke siden. Innkallingen er likevel noe forsinket ihht NSRs lover, noe vi beklager. Vi mener likevel at det er den beste løsning å gjennomføre møtet på opprinnelig dato, fremfor å utsette).

Vi arrangerer også, tradisjonen tro, høstdugnad tirsdag 19. og torsdag 21. oktober – se invitasjon her.

Som tidligere informert arrangeres klubbkapproing (inkludert båtdåp) og høstfesten lørdag 30. oktober. Invitasjoner til dette vil komme senere.

 

Har dere spørsmål – ta kontakt med Marius H. Johannessen (informasjonsansvarlig i NSR styret) – mariushj@gmail.com / tlf: 91388617