Vi trenger bidrag til årboken

NSRs årbok for 2021 skal gjøres ferdig i løpet av de første månedene i 2022. Utfordringen i år, er at svært få har holdt fristen for innsending av bidrag, som var 15.12 – pr. dags dato sitter jeg som redaktør og klør meg i hodet – hvordan skal vi få det til i år?

Jeg har pr. i dag fått inn bidrag fra Per Bønsnes, Per M. Klausen og Knut Boehlke. Tusen takk til dere! Mine venner i styret har fått beskjed om å levere sine rapporter – og de kommer helt sikkert. Noen utvalgte juniorer har fått i oppdrag å skrive rapporter/skildringer fra årets ro-opplevelser. Jeg gleder meg til å høre fra dere! Selv har jeg flere artikler jeg jobber med, og jeg vil gjøre noen utøverportretter/intervjuer i ukene som kommer.

Men, vi trenger mer. Er det flere som vil bidra? Har du en opplevelse eller noen du vil skrive om? Har du fine bilder vi kan bruke for å illustrere fjoråret? Send de veldig gjerne til undertegnede mariushj@gmail.com.

2022 er året for NSRs 125 års jubileum – årboken som skal gis ut nå, er årbok for 2021 – og handler primært om sesongen før jubileumssesongen. Jeg har likevel tenkt at også denne utgaven skal ha en seksjon med klubbhistorie – slik at man kan få lese litt om klubbens begivenhetsrike historie også i jubileumsåret. Så vil årboken for 2022 oppsummere alle aktivitetene vi skal ha i jubileumsåret – og fortsette historiefortellingen.

Jeg registrerer også at det er mange ønsker for årboken – noen ønsker at den skal bli heldigital, og ikke trykkes. Noen ønsker fornyelse i form av nytt format, mer bilder, mindre statistikk, mer om dagens roere, mindre historie etc etc. Som redaktør prøver jeg så godt jeg kan å balansere alle disse ønskene. Noen fornyelser må vi helt sikkert gjøre, men siden jeg anser årboken som noe av det mest tradisjonsrike vi har, prøver jeg også å holde litt igjen, og være litt konservativ. Det viktigste for meg er å føre tradisjonen med årboken videre – at den fortsetter med å formidle vår klubbkultur og stolthet til alle våre medlemmer – og, det kan jeg si; heldigital blir den nok aldri med meg som redaktør. Ideer og synspunkter er jeg uansett veldig glad for å få!

Vi er heldige som har så gode og trofaste annonsører i årboken. Hver gang jeg kommer til en annonse i årboken, leser jeg denne med takknemmelighet – for uten bidragene fra annonsørene, ingen årbok. Også arbeidet med å innhente annonser er redaktørens ansvar, og her skulle jeg veldig gjerne hatt litt hjelp – dersom du selv har en virksomhet du vil vise frem, eller du kjenner noen som vil ha en annonse i årboken, ta veldig gjerne kontakt – så finner jeg en fin plass til annonsen.

Årboken er vanligvis å regne som sakspapirer til NSRs årsmøte i april – dersom vi trenger mer tid til å få ferdig årets utgave, vil sakspapirene sendes ut digitalt, innen de frister vi har for dette. Årboken vil så komme så raskt vi klarer å ha den ferdig – forhåpentligvis i tide til årsmøtet.

Tusen takk til alle dere som bidrar – husk at årboken gjøres på dugnad – og akkurat nå trenger vi flere som løfter!

Benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig fin nyttårsfeiring – godt nytt år – vi ses i det nye!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til årboken – mariushj@gmail.com // tlf: 91388617

Mvh

Marius H. Johannessen

Årbokredaktør