Tilgang til treningsrommet også for voksne

Regjeringen presenterte i går nye koronarestriksjoner, gjeldene fra idag (14.01). De nye nasjonale retningslinjene åpner for at flere (også voksne) kan trene i klubbens treningsrom. Se klubbens retningslinjer for dette under.

Først generelt om de nye koronarestriksjonene. Dette er hovedlinjene for hhv. trening for barn/unge og voksne:

Barn og unge under 20 år

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt.
  • Ved innendørs aktivitet er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.
  • Innendørs aktivitet kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Voksne

  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt, med kontakt der det er nødvendig.
  • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.
  • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand (Roing på romaskin er intensiv trening, så påse 2 meters avstand mellom hver romaskin).

Se forøvrig anbefalinger fra Helsedirektoratet her.

Se pressemelding fra Norges Idrettsforbund her.

Vedr. trening i klubbens treningsrom

Individuell trening for voksne, over 20 år
Vi åpner nå for bruk av treningsrommet til bestemte tider, også for voksne over 20 år. Gruppeansvarlige for Tur & mosjon, Masters og 60+ organiserer påmelding via spond. Treningsrommet kan maks ha 20 personer til stedet i lokalet om gangen. Det må påses at romaskinene har minimum 2 meters avstand.

Kom frisk
Dersom du har hoste, sår hals, feber, tung pust eller har andre symptomer på luftveisinfeksjon – eller er i karantene, skal du ikke være på roklubben.

Munnbind er påbudt
Munnbind er påbudt på vei inn og ut av klubben. Du trenger ikke å bruke munnbind under trening.

Hold avstand
Det viktigste du kan gjøre er å sørge for å holde avstand til de rundt deg. Hold alltid 1 meter avstand til de rundt deg og 2 meter ved høyintensitetstrening.

God håndhygiene
Bruk antibac når du kommer til og går fra trening, og vask hendene grundig og ofte.

Booking av treningstid
Det vil bli lagt ut treningstider på Spond.

Vask utstyr
Vask godt av treningsapparater og utstyr før og etter bruk. Det står sprayflasker og kluter lett tilgjengelig.

Garderober og dusj
Garderobe er stengt, så dere må skifte og dusje hjemme. Toaletter vil være åpne.

Vi følger koronasituasjonen kontinuerlig, og må endre dette om det skulle komme nye lokale eller nasjonale anbefalinger. Vi ber om forståelse for dette.

Mvh

Styret i NSR