Ryddeaksjon ved Norske Studenters Roklub

Martin Helseth inviterer til søndagsrydding – denne gangen hos oss!

Søndag 15. mai kl. 11.00 vil Spearos Oslofjords fridykkere rydde havbunnen fra vår brygge. Det skal ryddes under brygga og i området rundt, før dykkerne beveger seg i retning Langviksbukta. Spearos informerer at Løvås Transport vil ta hånd om avfallet som tas opp.

Vil du være med å bidra? Det trengs folk også på brygga (på land).

Vi heier på Martin Helseth & fridykkerne – og vi håper det også vil komme NSR-medlemmer som kan hjelpe til her.

Se invitasjonen på Facebook her.