Vi søker nye dommere!

Både norsk rosport, og NSR har behov for flere dommere. De nordiske roforbundene inviterer nå til et felles Nordisk dommerkurs på Rosportens Hus i Bagsværd, Danmark den 18 -19. mars.

Det er i dag et stort behov for flere autoriserte dommere, for å kunne gjennomføre gode regattaer, og for å kunne gi utøverne et godt konkurransetilbud. På tross av at vi både er Norges største roklubb og den roklubben som løste flest konkurranselisenser i 2022, har NSR i dag kun Gunnar Clifford som “vår” mann i dommerstanden. Er det noen norsk roklubb som bør kunne stille med mange dommere er det NSR! Vi trenger nå å rekruttere flere med – og oppfordrer til å ta kontakt!

Per Bønsnæs, som var dommer sammenhengende i årene 1977/78 til han nådde aldersgrensen, og måtte “pensjonere” seg som dommer i fjor, forteller dette om veien inn i dommer-rollen:

“Opplæringen av nye dommer skjer gjennom et teorikurs i én week-end, og tre regattaer som dommeraspirant hvor man er under veiledning av en erfaren dommer. Efter autorisasjonen må man fungere som dommer på minst to regattaer hver sesong samt delta på et seminar som vanligvis holdes på senvinteren. Det er nok en fordel at en fersk dommer fungerer på flere regattaer de første årene for få mer erfaring.

Som dommer har man orkesterplass til løpene. Det kan bli lange dager, men det skjer noe spennende hele tiden. Vi legger vekt på at dommerne skal støtte hverandre, og skape et godt miljø”.

Ta veldig gjerne kontakt om du er nysgjerrig og vil vite mer, eller om du har bestemt deg og vil delta på dommer-kurset.

Se invitasjonen til dommerkurset på Norges Roforbunds nettside her.

Påmeldigsfrist for å delta på kurset er 1. mars / minstealder er 19 år.

Ta gjerne kontakt med Marius H. Johannessen – mariushj@gmail.com // tlf: 91388617 om du ønsker å vite mer.