Raceroing

For racerroerne i NSR  kan aktivitetene deles i tre: Regattaer, treningsleire og daglig trening.

Hver år deltar roere fra NSR på ca. 20 regattaer i inn- og utland. På de viktige nasjonale regattaene vil gjerne størstedelen av racerroerne delta, mens det på de internasjonale regattaer er en mer begrenset deltakelse. De fleste regattaene ros i ordinære utriggede båter, men de senere år har NSR også deltatt i regattaer i costal rowing.  Se under Aktiviteter for terminplaner og treningstider der.

Racerroerne har også treningsleire, først og fremst i løpet av vinterhalvåret hvor mulighetene for roing på vannet er begrenset i Norge. Særlig for seriøst satsende roere i JA og U23 er det viktig å få tilstrekkelig med trening på vannet før regattasesongen med uttak til internasjonale mesterskap starter i Norge i begynnelsen av mai.

Som for all annen idrett, er det også for roingen det daglige treningsarbeidet som er grunnlaget for suksess. Mengden av trening som racerroerne legger ned varierer med hvor de er i sin rokarriere. JC trener to ganger i uken, mens allerede fra JB og JA øker treningsmengden til fem treningsøkter pr. uke. Fra året man fyller 19 er man i rosporten senior. Seniorer under 23 år kan konkurrere i u23. U23 roerne og ordinær senior trener hver dag, og noen dager med to treningsøkter pr. dag. I vintersesongen foregår mye av treningen innendørs i klubbens treningsrom.

Når vannsesongen begynner vil JC og delvis også JB trene i Frognerkilen og Langviksbukta. JA , U23 og senior roerne vil da flytte treningen til Årungen. I perioder, gjerne inn mot mesterskap, vil også JB legge treningen til Årungen.

Alder og klasser i roregattaer 2019

Nyttig og viktig informasjon til nye roforeldre: 

Juniorroing:

Her er nærmere informasjon om deltakelse på regattaer: Orientering til foreldre

Klubben har en rosjef som administrerer trenere og aktiviteter – mail casparwohlfart@gmail.com.

Hovedtrener for juniorer er Matti Saborowsky – mail matti_saborowsky@hotmail.com

Rodrakter

Du finner informasjon om bestilling av rodrakt og andre klubbeffekter på nettsiden under meny OM NSR/ Rodrakt og annet tøy.  Alle som skal delta på regatta må ha rodrakt.

Regatta

Trekningslister (startlister) for regattaer finner du i egen artikkel om den aktuelle regattaen eller under fanen konkurranse.  Du kan også gå på www.roing.no som er Roforbundets hjemmeside for mer info om hver regatta.  Her klikker du på aktuell regatta og du finner trekningslisten.  I trekningslisten  finner du oversikt over hvilke løp ditt barn er påmeldt og når løpet starter.  Alle må møte minimum 90 minutter før start. Sjekk tider, vær presis og gi beskjed om noe skulle inntreffe!

Se også RO-ABC for mer informasjon.