Distansemerker

Distansemerker

Til alle mosjonsroere og andre som har fartet rundt på Norges fjorder og vann. Frist for innmelding av kilometer til distansemerket er 1. november.

Frist for innmelding av kilometer til distansemerket er 1. november. Kilometerene skal meldes til Jens Petter Koren epost jenspk@ifi.uio.no Kravet til distansemerketfinnes på www.roing.no under Tur- og mosjonsroing.

Roorinteringen er også avsluttet for i år. Listen med alle postkodene leveres også til Jens Petter Koren innen 1. november. Det er Oslo Rokrets som arrangerer roorienteringen. Du finner informasjon på nettsiden:

http://n3sport.no/Organisation.asp?id=656

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *