Oppussing av lysekronene.

Oppussing av lysekronene.

Etter at en av de 8 armene på den midtre lysekronen i klubbens festsal falt ned og ble knust tidligere i høst, besluttet klubbens forvaltning og styre å igangsette en umiddelbar rehabilitering av kronen for å sikre mot ytterligere skader. Rehabiliteringen var faktisk lagt inn i årets budsjett, men det var tragisk at uhellet skjedde innen vi fikk igangsatt arbeidet.

Mye tyder på at feil på det gamle elektriske anlegget inne i glassarmen var årsak til uhellet, og dette ledningsnettet var nær 100 år gammelt. Det skal ikke ha vært utført noen form for restaurering av denne kronen, siden den ble donert av medlem Leif S. Rode i forbindelse med at maleriene sto ferdig i 1928. Av de opprinnelige 8 S-formede glassarmene med kupler var det nå kun 5 tilbake, og diverse prismer og skåler manglet eller hadde falt ned.

Arbeidet er utført av antikvar Morten Stamnes, og har tatt ca 14 dager. Hele kronen er plukket ned og grundig rengjort. Det elektriske anlegget er fjernet, men de gamle porselens lampeholderne er beholdt. Samtlige prismer er bundet om med ny messingtråd, og manglende prismer er komplettert med lignende fra samme tidsepoke. En av armene lot seg reparere. Restaureringen har så langt kostet nær kr 40.000, men fortsatt gjenstår et behov på ca kr 30.000 for å få erstattet de to siste armene og kuplene som er ødelagt.

Den sentrale lysekronen er festsalens midtpunkt og meget spesiell, idet den opprinnelig har vært gassdrevet, noe som skal ha vært uvanlig i Norge. Rykter om at den skal ha kommet fra Slottet, synes åpenbart feilaktige, idet Slottet ikke skal ha hatt gassdrevne lysekroner.

Det skal visstnok forefinnes to lignende på Katedralskolen i Trondheim, som stammer fra Irland og er fra midten av 1800-tallet. Irland hadde, ukjent for mange, en betydelig krystallproduksjon, sentrert rundt Waterford-fabrikken som var en del av Wedgewood konsernet. Det forsøkes nå, via internett og andre kanaler, å skaffe flere opplysninger om kronens opprinnelse.

Vi oppfordrer flest mulige av klubbens medlemmer til å komme på høstfesten og ta kronen i øyesyn!

Mvh

Jens Chr. Kolberg

Leder Forvaltningen

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *