Innmelding

Innmelding

<h4>Kort oppsummering av hva klubben kan tilby:</h4>

* Rokurs for nybegynnere i alle aldre, fordelt over 10 kurskvelder. Kurset leder fram til kursdiplom som lar deltageren kunne få tilgang til å ro grønnmerkede båter. Etter en undervisningskveld må deltageren melde seg inn i klubben dersom kurset skal fullføres.

* Kurs for racerroere. Dette er treningskurs sammen med racerroere og retter seg mot deltagere som skal være aktive regattaroere.

* Vedlikeholdskurs for nybegynnere for plast og trebåter. Hvert kurs er et kveldskurs. Kurset er gratis

* Som medlem av NSR kan du også:

+ Benytte klubblokalene og treningsmateriellet gratis (båter, romaskiner, vekter osv.)<br>

+ Benytte lokalitetene og stedet Solodden på Kalvøya i Bærum.<br>

+ Benytte NSRs Hyttelags hytte, Frøshaug, på Krokskogen etter avtale med hyttesjefen.<br>

+ Delta på medlemskvelder.

+ Delta på langturer som arrangeres både av NSR og andre roklubber.

+ Delta på verkstedarbeid med båtvedlikehold av tre- og plastbåter.

+ Være med i et sosialt felleskap og bli kjent med nye mennesker.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *