Ã…rsmøtet 2011 – Les innkalling, forslag til Ã¥rsmøtet her OG valgkomiteens innstilling!

Det er igjen tid for Ã¥rsmøte – og som bildene viser var det stor glede og adskillig liv pÃ¥ Ã¥rsmøtet ifjor, hvor deltakerne tok seg frem bÃ¥de til lands og til vanns for Ã¥ fÃ¥ være med…..


Les om forslag til årsmøtet her:


Les om valgkomiteens innstilling her:


Her er innkallingen:


Innkalling til ordinært Årsmøte 2011 i NSR


Torsdag 24. mars kl. 19.00 i Huk aveny 2B 1. Godkjenne de stemmeberettigede

 2. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden

 3. Velge:

  1. Dirigent

  2. Referent

  3. To representanter til å undertegne protokollen

 4. Godkjenne årsmelding for 2010

 5. Godkjenne revidert regnskap for 2010

 6. Behandle innkomne forslag

 7. Fastsette klubbens kontingent for 2012

 8. Vedta budsjett og fremlegge målsettinger for 2011

 9. Behandle eventuelle forslag til endringer i klubbens organisering

 10. Valg

  1. Formann, ett år

  2. Viseformann, ett år

  3. Materiellsjef, to år

  4. Informasjonsansvarlig, to år

  5. Klubbsjef, to år

  6. Ett medlem av forvaltningen, tre år

  7. Instruksjonssjef, ett år

  8. Representantskapets ordfører, ett år

  9. Representantskapets viseordfører, ett år

  10. Minst 6 medlemmer av representantskapet, ett år

  11. 2 revisorer, ett år

  12. Representanter til Ting og de møter der klubben er representert

  13. Tre medlemmer av valgkomiteen, pluss ett varamedlem, ett år.
  11. Eventuelt

 Etter Ã¥rsmøtet samles vi til hyggelig samvær!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *