Et uautorisert referat fra årsmøtet

Drøye 40 personer fant veien til årsmøtet 25. mars 2010 på roklubben, og ble bevertet av vaffelstekende personell, brus og kaffe i vår flott ballsal.


Ã…rsrapporter ble gjennomgÃ¥tt og godkjent, regnskap likesÃ¥, og det ble orientert om mÃ¥lsettinger og planer fremover.   Det ble ogsÃ¥ takket – Esther Verburg for hennes store innsats som trener for klubben, og 60 og andre dugnadsarbeidere pÃ¥ klubbhus og Solodden.


Så var det tid for valg og avstemminger. Per Bønsnæs henvendte seg til årsmøtet og understreket at klubben må være svært glad for at det er folk som vil jobbe mye og hardt for klubben, men det er også behov for de som kan gjøre mindre. Om mange gjør litt, er det tilstrekkelig.Årsmøtet tiltrådte valgkomiteens innstilling til valget 2011, og det ble da valgt slik:


 Styre:


Formann:


Dag Finn Erlandsen


Viseformann


Frederik Steenbuch


Materialsjef


Per M. Klausen


Informasjonssjef


Markus D-Q. Holmemo


Klubbsjef


Susanne Weiser


 I tillegg til disse bestÃ¥r det nye styret ogsÃ¥ av: Marianne Lundh, Nito Simonsen og Stein Ove Solberg, som ikke var pÃ¥ valg ved dette Ã¥rsmøtet.


 Andre:Medlem av forvaltningen


Niels Aars Nicolaysen


Instruksjonssjef


Audun Hovslien


Representantskapets Ordfører


Dag Sverdrup-Thygeson


Representantskapets Viseordfører


Gunnar Clifford


Medlemmer av Representantskapet


Thorstein Strand


 


Cato Myhre


 


Per Storebakken


 


Morten Bergesen


 


Frederik Steenbuch


 


Sunniva Engh


 


Johan Fr. Mohr


Revisorer


Leif Ljungqvist


 


Sigurd Skarpaas


Vararevisor


Finn Tveter


Ny valgkomite er: Tor-Geir Myhrer, Anders Krogh og Per Bønsnæs. I tillegg oppneves ett medlem av styret.  


 Videre ble det stemt over forslag om Ã¥ endre betegnelsene formann og viseformann til leder og nestleder. Dette ble vedtatt av Ã¥rsmøtet med to tredjedels flertall.


 Forslag om endring i styrets sammensetning ble trukket, til fordel for nedsetting av en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til endring.  Det ble ingen endringer i klubbens kontingent.


Og så, høydepunktet: Per Bønsnæs ble utnevnt til æresmedlem av klubben. Pers lange og solide innsats for klubb og rosport gjorde ham til en selvsagt kandidat for æresmedlemskap, som årsmøtet gikk enstemmig inn for.


 Flott, om enn ikke like minneverdig – romerker:


Distansemerker 23 i alt, tre utlevert pÃ¥ Ã¥rsmøtet:  Gull til Jens Petter Koren og Robert Palmstrøm, bronse til Tor-Geir Myhrer. (De fleste overrakt tidligere, i forbindelse med 60pluss Julebordet) .


SølvÃ¥re 1000 km:  Ingen i Ã¥r, Jacob Nordan tettest pÃ¥ med 924km   


Roturmerker:  Fire utlevert pÃ¥ Ã¥rsmøtet  (to gull og to bronse) Gull til Jens Petter Koren, Jacob Nordan, bronse til Meike de Vlas, Tor Geir Myhrer.


Isfjell:   Marianne Lundh. Robert Palmstrøm fikk et rotur-isfjell han skulle ha hatt i CR for to Ã¥r siden.


Det ble utdelt fire gullmerker i Concept-distansekonkurransen:


Sidsel Berg 107 000m, Jacob Nordan 162 000m, Meike de Vlas 195 000m, Jens Chr. Kolberg 275 000m.


Det ble takket og det ble overrakt blomster – og så gjør vi oss klare for dugnad, vårball og åpningsregatta. Vi er i rute!


 


 


 


                                                                      


 


  


 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *