Litt nytt fra styret

Minireferat fra styremøtet i mai

 

På årsmøtet i mars fikk styret fullmakt til å utnevne et nytt styremedlem som forvaltningsjef da det ikke forelå kandidater. Jens Kolberg tidligere leder som også har vært leder av forvaltningen i en årrekke sa seg villig til å fylle denne plassen i styret og vi ønsker ham velkommen.

 Det har vært en travel vår i styret som er engasjert i en rekke saker. Her et knippe av de sakene det jobbes med:

 Etter ønske fra treneren har det vært diskutert om trenerne skal kunne benytte katamaran for bruk på trening  på Årungen. Foreløpig er det ingen løsning på plass da vi synes at pristilbudene er i overkant høye.

Etter hard jobbing gjennom vinteren og våren av Jens og  Marianne er Solodden åpnet for sesongen med nytt kjøkken og oppgradert innredning. Vannet er nå tilkoblet og ingen lekkasjer avdekket! Bryggen er også på plass.

 Gunnar C. og Per B. skal representere NSR i møtet med Oslo Kommune under Havnekonferansen. Målsettingen er at det settes søkelys på roernes interesser spesielt i Frognerkilen. CR skal også være med på møtet. Møtet skal holdes på Kongen og det skal gjøres forsøk å ta representantene fra kommunen ut i innriggere og ¾ – ere.

 Ny leieavtale av selskapslokalene skal reforhandles.

 Planlegging av oppussing av trimrommet er så vidt kommet i gang.

 Båthengeren Rulle har fått vitale skader som må repareres, helst før Hamburg-regattaen.

 Det er avholdt et møte med Roforbundet om kommunikasjon mellom klubben og forbundet. Det ble også diskutert hvordan våre JA- og U23-roere best kan kvalifiserer seg for VM, og om det kan la seg kombinere med tur til Henley som planlagt.

 Roskolen for voksne er godt i gang og har sikret klubben 35 nye medlemmer.

 Det er bestemt klubbaften for roerne 4. juni hvor man skal diskutere høringsforslag fra Roforbundet om organisering og gjennomføring av fremtidige norgesmesterskap. Bakgrunnen er at  det fryktes at NM kan bli et uhensiktsmessig stort arrangement og det er foreslått en rekke alternative modeller som klubbene oppfordres til på si sin mening om. Vi håper at mange medlemmer stiller på møtet og at vi får en god debatt. Gunnar  vil innlede og orientere om forslaget.

Routvalget sammen med tur og mosjonssjefen og lederen er i gang med å revidere sikkerhetsreglement.

 

Infosjef Inger

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *