Litt om hva som skjedde på årsmøtet!

Litt om hva som skjedde på årsmøtet!

Litt om saker og valg – inntil godkjent referat blir lagt ut, kan du lese høydepunkter her!

30 medlemmer møtte, inkludert styret, noe som er noen flere enn i fjor. Vi som arbeider daglig med klubbens ve og vel hadde jo gjerne sett at flere viste interesse ved å møte opp på dette som er årets viktigste møte for NSR.

Litt kjølig i festsalen i år som i fjor, men med Hildes nydelige eplekake og varm kaffe ble stemningen god.

Leder Hans-Jørgen Arvesen ønsket velkommen, Dag Sverdrup-Thygeson ble valgt som møtets dirigent.

Ved gjennomgang av regnskapet for 2013 ser man at klubbens økonomi er tilfredsstillende. Årets budsjett ser nærmest likt ut som fjorårets, som betyr at klubbens inntekter er meget stabile. Alle målsettinger for 2014 ble grundig gjennomgått av styrets medlemmer.

Nito Simonsen er leder for prosjektgruppen for utbygging og oppgradering av trimrommet, kom med en utredning av gruppens arbeid. Gruppen vil anbefale å gå for en utvidelse av trimrommet ved å grave ut inn mot baksiden av bygget. Mulig igangsetting i 2015/2016. Gruppen vil presentere minst to forslag og komme med en finansieringsplan innen neste årsmøte.

Det kom spørsmål fra salen om at 10% av klubbens utgifter går til strøm og om det er tiltak som kan settes inn for å begrense dette. Styret vil se på tiltak, og vil definitivt bli en sak for ombygging av trimrommet.

Det var spørsmål og kommentarer fra salen, herunder om studentroing (samarbeid med OSI på beddingen), behov for øket innsats på Årungen, som har driftsmessige problemer. 

Etter valg ble styrets sammesetning som følger: (På valg ved dette årsmøtet i fet skrift)

Leder              Hans-Jørgen Arvesen                     

Nestleder                Gunnar Clifford                  

Eiendomsforvalter            Jens Chr.  Kolberg          

Materiellsjef             Per Morten Klausen

Rosjef Tor-Geir Myhrer         

Mosjonssjef             ubesatt*

Klubbsjef             Hilde Vagle               

Informasjonssjef          Inger Schjoldager

For øvrig ble valgt til ny årbokredaktør Njål Stensland   

Det ble ikke valgt noen ny instrukssjonsjef, som vil være ubesatt inntil videre, jf under. 

                        

*Da årsmøtet vedtok forslag til lovendring om å velge Mosjonssjef på Høstmøtet vil denne stillingen være vacant frem til da. Styret fikk Årsmøtets fullmakt til å besette stillingen frem til Høstmøtet.

Marianne Lundh ble takket av med blomster og vakre ord for sin flotte innsats som Mosjonssjef.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *