News in English – vinterroing

Romjul og januardager kan by på fine roopplevelser – men les info her om do’s and don’ts – forfattet på nynorsk slik at alle kan lese, forstå og respektere!

There is at the moment no ice on the water outside the club-house. Many of the rowers probably want to go out rowing now in the nice weather. Some points to remember:

  • All rowing is forbidden if there is ice around the pontoon or in the area outside the club house.
  • Frognerkilen, Langvik and several other calm areas are covered in ice. Bits may break of the ice and start floating around. The person manning the motorboat must make a check of those areas where the rowers plan to go before the rowing boats goes out from the pontoon. First the “ice patrol”, then the rowing.
  • We do not use our best boats at this time of the year!
  • Please use the aluminium motorboat “Følle”, not the wooden boat “Hans”. New ice is very sharp, and aluminium can take more punishment from ice than wood.

In my experience the practical limit for rowing is around minus 7 -8 degrees. A little bit of water is always thrown up on the oarlocks, and at this temperature the oarlocks start to freeze solid.

Another limiting factor is of course the toes of the person in the motorboat! Remember to put on the sauna before you go out on the water – not for the rower, but for the motorboat driver!

Regards
Per B.

 

PS – for vinterroing gjelder egne regler: Følgende er tatt fra sikkerhetsreglementet (som du finner i menyen over – roABC/sikkerhet:

 

7. Vinterroing

7.1. Bestemmelsene om vinterroing gjelder i perioden 15.10 til 15.4, eller forøvrig når vanntemperatur er under 10 o jf. pkt. 4.2.7.2.. For roere under Rosjefens ansvarsområde gjelder følgende for roing iutriggede båter:

7.2.1. JD, JC og 1. års JB tillates ikke å ro i perioden 15.10 til 15.4 med mindrestyret har truffet vedtak etter pkt. 3.5 (forlenget sommervilkårene).

7.2.2. Senior og masters, JA og 2. års JB kan ro når de ledsages av følgebåt,lufttemperaturen ikke er lavere enn -4o og vindstyrken ikke overstiger 5m/sek.

7.3. For roere under Rosjefens ansvarsområde (konkurranseroere) kan perioden for vinterroing ro i ¾ utriggede båter, coastal-båter og innriggereunder de samme vilkår som gjelder for tur-og mosjonsroere, se punkt 7.4.7.4. For roere under Tur- og mosjonssjefens ansvarsområde gjelder:

7.4.1. Nybegynnere tillates kun å ro med erfarne roere (minimum 2 sesongers erfaring).

7.4.2. Med Tur- og mosjonssjefens tillatelse kan roingen foregå også utenfor”daglig roområde” i større lagbåter (innrigger/ ¾ firer) og med flyteutstyr og øsekar båten.

7.4.3. Mindre lagbåter (dvs. 2X trim/2x coastal) kan tillates å ro utenfor ”begrenset roområde” så lenge avstand til land ikke overstiger 50meter, og det er flyteutstyr og øsekar i båten.

7.5. Ved vinterroing må påkledningen være tilpasset forholdene og fortrinnsvisvære vind- og vanntett, og dekke hele ryggen. Det må aldri forekomme enåpning i korsryggen.

7.6. Flyteutstyr og øsekar skal medbringes for alle mannskaper uansetterfaring og klasse.

7.7. Båtene skal ikke brukes hvis det er fare for is på vannet. Når isforholdene er uavklarte skal dette kontrolleres med følgebåt før robåtene settes på vannet.

 

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *