Årsmøte 19. mars 2015

Innkalling til ordinært Årsmøte 2015 i NSR

Torsdag 19. mars kl. 19.00 i Huk aveny 2B

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden.
 3. Velge:
 4. a) Dirigent
  b) Referent.
  c) To representanter til å undertegne protokollen.
 5. Godkjenne årsmelding for 2014.
 6. Godkjenne revidert regnskap for 2014.
 7. Behandle innkomne forslag.
 8. Fastsette klubbens kontingent for 2016.
 9. Vedta budsjett og fremlegge målsettinger for 2015.
 10. Behandle eventuelle forslag til endringer i klubbens organisering.
 11. Valg

a) Leder, ett år

b) Nestleder, to år

c) Eiendomsforvalter, to år

d) Materiellsjef, to år

e) Klubbsjef, to år

f) Informasjonssjef, to år

g) Årbokredaktør, ett år

h) Representantskapets ordfører, ett år

i) Representantskapets viseordfører, ett år

j) Minst seks medlemmer av representantskapet, ett år

k) To revisorer og en vara-revisor, ett år

l) Representanter til Ting og de møter der klubben er representert

m) Tre medlemmer til valgkomiteen, samt ett varamedlem, ett år

Det vil bli vurdert om det skal i forbindelse med valg skal innstilles på at enkelte av styremedlemmene velges for kun ett år, for at ikke et så stort antall styremedlemmer er på valg samtidig.

 1. Orientering fra Nils-Torolv Simonsen og styret om oppgradering av trimrommet – vedtak om fullmakt til styret om å fortsette prosessen.
 2. Eventuelt

 

Etter årsmøtet samles vi til hyggelig samvær!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *