Litt om det det som skjedde på årsmøtet 2015

Rundt 40 medlemmer hadde tatt turen til klubbhuset torsdag 19. mars kl. 19, og deltok på Årsmøtet 2015.

Møtet ble ledet av Representantskapets Ordfører Dag Sverdrup-Thygeson. Årsmøtet gikk gjennom årsmeldingen og regnskapet for 2014, som ble vedtatt uten kommentarer. Både årsmeldingen og regnskapet står i årboken for 2014. Styret foreslo å holde kontingenten uendret for 2016, og fikk Årsmøtets tilslutning til dette.

Budsjettet for 2015 ble også godkjent av Årsmøtet. Klubbens viktigste inntektskilde er utleien av klubbhuset, mens den største utgiftsposten er raceroingen. Styret la så frem sine målsettinger for 2015. Medlemmene hadde flere kommentarer og spørsmål, og ga Styret applaus for gode planer. Spesielt var medlemmene opptatt av spørsmålet om å innrede et klubbrom til medlemmenes bruk i klubbhuset.

Alle de styremedlemmer som var på valg hadde sagt «ja» til gjenvalg, så Valgkomiteen hadde en enkel oppgave i år. Styret ble enstemmig valgt med akklamasjon.

Efter valget ga Nito Simonsen en orientering om planene for oppgradering av treningsrommet. Årene skal ut av rommet, det vil bli lagt nytt gulv, og hele rommet skal gjøres lysere og triveligere. Bl.a. er planen å lage store vinduer ute mot båtplassen. Dagens oppholdsrom utenfor herregarderoben skal inkluderes i treningsrommet, og inngangen fra båtplassen flyttes til en av dørene inn til båthallen. Årsmøtet ga sin tilslutning til at Styret baserer sitt videre arbeid på den fremlagte planen.

Klubbens Leder Hans-Jørgen Arvesen avsluttet møtet med å takke forsamlingen for et godt møte.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *