Markus har fått ny båt!

Watch the beauty! Per B har følgende å fortelle:

Markus D-Q. Holmemo fått penger fra Kjell Holms Stiftelse i Ålesund til å kjøpe en ny singelsculler. Båten er Markus’ private eiendom, men vil ha NSR-båtnummer da den er inkludert i roklubbens forsikringsavtale. Kjell Holms Stiftelse er en privat, allmennyttig stiftelse som støtter personer med bakgrunn fra Ålesund, og Markus har brukt sin oppvekst i Ålesund til å vekke lokalpatriotismen og sikre seg økonomisk støtte. Både Markus og NSR er meget fornøyd med denne generøse støtten, klubben greide ikke å skaffe penger selv til enda en ny singelsculler.

Båten er nu ankommet Årungen, og ble rigget opp og prøverodd for første gang i dag. Vedlagt følger noen fotografier av båten efter at den var rigget opp, men før den var tilsølt av Årungens lett forurensede vann.

 

Gratulerer så masse Markus! Må hell og lykke følge skuten på alle hav – for ikke å snakke om roarenaer!

 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *